10. klasse inviteres til Trafikksikkerhetssenteret

Alle 10. klasser i Oppland inviteres til dagsbesøk på Trafikksikkerhetssenteret, Norsk vegmuseum.

Vi håper alle skoler har mulighet til å delta. Ved tilsvarende arrangement i 2013 hadde vi 100 prosent oppslutning fra skolene i Oppland.

Besøkene vil primært bli lagt til tirsdag – torsdag i ukene 38 – 47.

En forutsetning for deltagelse er at trinnlederen og alle kontaktlærerne deltar, og at skolen forplikter seg til minst tre timer på senteret – innlagt matpause kommer i tillegg. Det betyr at hjemkomsten – eller avreisen – kan gå utover ordinær skoletid og etablert skyssordning, men dette må skolen være villig til å ordne selv.

Vi dekker alle utgifter til transport, og besøket med eget undervisningsopplegg er gratis. Niste og drikke for turen må skolene ordne med selv.

Deltakere høsten 2014

Oversikt over skoler som besøker Trafikksikkerhetssenteret i høst (pdf).

Del dette på:

Facebook Twitter