Kurs og aktiviteter

Trygg Trafikk arrangerer kurs for ansatte i barnehager og skoler, kurs om sikring av barn i bil og HMS-kurs for bedrifter.

Barnehagekurs

Kort om kurset: Vi arrangerer kurs for barnehageansatte rundt om i hele landet gjennom året. På kurs med Trygg Trafikk får barnehageansatte en grundig innføring i hvordan de på en enkel og morsom måte kan drive med trafikksikkerhet i barnehagen.
Vi legger vekt på bruken av nærmiljøet for å øke barnas bevissthet og gjøre dem tryggere i trafikken. Det er ute i trafikken barna gjør seg de beste erfaringene.

Innhold:
– Trafikkpedagogikk
– HMS
– Trafikk i Rammeplanen
– Barnas Trafikklubb
– Sikring i bil og buss
– Med barn i trafikken
– Foreldresamarbeid
– Rutiner på tur
– Barns forutsetninger

Varighet: Vi tilbyr halvdagskurs, heldagskurs og to-dagerskurs. Varigheten kan også tilpasses fra 2-7,5 time per dag. Hovedinnholdet er det samme i alle kursene, men på lengre kursene, går vi mer i dybden på hvert tema.

Interessert i kurs? Ta kontakt med distriktsleder i ditt fylke for mer informasjon.

Kurs for barnehagelærerutdanningen

På kurs med Trygg Trafikk får studentene en grundig innføring i hvordan de på en enkel og morsom måte kan drive med trafikksikkerhet i barnehagen.

Studentene lærer blant annet hvordan de kan få trafikk inn i barnehagens planverk og hvordan trafikk er integrert i rammeplanen. Kursene er et samarbeid mellom de forskjellige høgskolene og Trygg Trafikk.

Innhold:
– Trafikkpedagogikk
– HMS
– Trafikk i Rammeplanen
– Barnas Trafikklubb
– Sikring i bil og buss
– Med barn i trafikken
– Foreldresamarbeid
– Rutiner på tur
– Barns forutsetninger

Varighet: 6-7 timer avhengig av bestilling fra høgskolene.

Interessert i kurs? Ta kontakt med distriktsleder i ditt fylke for mer informasjon.

Kurs for grunnskolelærerstudenter

Vi arrangerer kurs for grunnskolelærestudenter over hele landet gjennom året. Kursene arrangeres som heldagskurs eller halvdagskurs. Uavhengig av varigheten, har vi en innledende del hvor vi forteller om hvem vi er, hvilke kompetansemål det er for trafikk i skolen og hva slags ansvar en lærer i grunnskolen har. Denne bolken tar tre timer.
På heldagskursene, vil vi etter lunsj fortsette med praktiske oppgaver rettet direkte inn mot lærernes hverdag. Kursdeltagerne får selv være med på å legge opp undervisningsøkter og presentere disse for hverandre.

Varighet: avhenger av bestillingen fra høgskolene.

Interessert i kurs? Ta kontakt med distriktsleder i ditt fylke for mer informasjon.

Nettverkskurs for lærere på ungdomstrinnet

Kurset er en samling for lærere som underviser i valgfaget trafikk eller på annen måte driver med trafikk i skolen. Hensikten med møtene er at lærerne skal bli informert om våre nettsider, årsplan for faget, lærebok og veiledning til denne. I tillegg bruker vi en økt på å jobbe med 5E-modellen som er svært godt egnet inn i valgfaget trafikk.
I tillegg er det satt av godt med tid til at lærerne skal få utveksle erfaringer og ta opp ting de lurer på. Noen ganger inviteres samarbeidspartnere som gir deltagerne en innføring i eksempelvis førstehjelp, redningsarbeidet eller andre relevante temaer

Varighet: Lengden på nettverksmøtene kan tilpasses fra 3 timer til to hele dager.

Interessert i kurs? Ta kontakt med distriktsleder i ditt fylke for mer informasjon.

Trafikkopplæring på sykkel

Kurset er beregna på lærarar frå 1.-7. klasse, samt lærarskulestudentar. Kurset er delt inn i både en teoridel og en prkatisk. Teoridelen dreier seg for det meste om kva trafikkopplæring på sykkel er og kva opplæringa bør bestå av, samt risikoforståing. Praksisdelen er sykling i reelt trafikkmiljø, der lærarane må vurdere risiko for elevar og metodar for opplæring.

Varighet: Sykkelkurs for lærarar kan enten arrangerast som heildagskurs eller halvdagskurs.
Heildagskurs: teori og praktisk sykling, 5 – 6 timar
Halvdagskurs: teori, 2 – 3 timar

Interessert i kurs? Ta kontakt med distriktsleder i ditt fylke for mer informasjon.

Fant du det du lette etter?

Ja Nei