Aksjon «Bussvett»

Til alle grunnskoler i Nordland som har skysselever og/eller bruker busstransport i skolens virksomhet.

Høsten 2010 og 2011 gjennomførte Nordland Fylkes Trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) aksjon “Bussvett” i samarbeid med lokale busselskap, politi og Trygg Trafikk. Ca. 60 skoler meldte seg på og gjennomførte aksjonen.

Fokus på aksjonen var en trygg og sikker adferd ved busstransporten (bilbeltebruk, adferd i og utenfor bussen).

Med bakgrunn i de vellykkede aksjonene ønsker vi over nyttår å gjenta suksessen.  I samarbeid med de samme aktører trår vi til igjen.

Aksjonsperioden vil være i uke 3 – 6 (13.1. – 14.2.2014).

De skolene som ønsker å delta må forplikte seg til å gjennomføre følgende:

1. Skolen informerer alle ansatte om aksjonen.

2. Skolen gjennomgår bussvettregler og integrerer dette i undervisningen. NB: Trygg Trafikk har mye undervisningsstoff på nett. Du finner det på tryggtrafikk.no under emnet «Barnehage og skole».

3. Skolen utpeker en “aksjonskontakt” ved skolen som også har kontakt mot busselskap og lokalt politi

4. Skolen har ukentlig dialog med bussjåfør/transportør med gjensidig utveksling av informasjon.

5. Aksjonen avsluttes med en markering ved den enkelte skole.

Alle skolene som gjennomfører aksjonen får kr. 1.000 fra NFTU.

I aksjonen blir det kåret en vinner (beste skole) i hver region (Sør-Helgeland, Nord-Helgeland, Salten, Ofoten, Vesterålen og Lofoten) som hver får en pengepremie på kr. 6.000 samt en bussreise til en verdi av kr. 6.000.

Påmeldingsfrist er 10.desember 2013.

Busstransportør/sjåfør vil ved behov melde avvik til kontaktperson ved skolen. Politiet vil foreta uanmeldt besøk på bussen minimum en gang i perioden (buss stoppes før ankomst skole eller på første busstopp etter avgang skole).

Trygg Trafikk koordinerer aksjonen på vegne av NFTU og påmelding skjer pr e-post til: jeremiassen@tryggtrafikk.no

Ved påmelding bes oppgitt kontaktperson m/e-postadr. og tlf.nr. samt kontonummer.

Ønskes ytterligere informasjon kan jeg nås på tlf. 45 19 95 15.

 

Med hilsen
Tore Jeremiassen
Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg/Trygg Trafikk

Del dette på:

Facebook Twitter