Barn i trafikken Kurs for barnehageansatte

Hvordan bli trygg med barn i trafikken?

Vi arrangerer kurs for barnehageansatte i hele landet, året igjennom. På disse får kursdeltagerne en grundig innføring i hvordan de på en enkel og morsom måte kan drive med trafikksikkerhet i barnehagen.

Ny rammeplan for barnehagen trådte i kraft høsten 2017. Trygg Trafikk har fått mandatet til å kurse barnehagelærere og barnehagestudenter til å jobbe med trafikk i barnehagen jmf. Stortingsmelding 40.

Kurset vårt tar opp det barnehagens personale trenger å kunne når det gjelder trafikksikkerhet. Vi legger vekt på bruken av nærmiljøet for å øke barnas bevissthet og gjøre dem tryggere i trafikken. Det er ute i trafikken barna gjør seg de beste erfaringene.

Tid og sted

6. mars kl. 09.00 - 15.00

Auditoriumet Statens vegvesen, Trafikkstasjonen Lillehammer

Temaer på kurset:

  • Trafikkpedagogikk
  • HMS
  • Trafikk i Rammeplanen
  • Barnas Trafikklubb
  • Sikring i bil og buss
  • Med barn i trafikken
  • Foreldresamarbeid
  • Rutiner på tur
  • Barns forutsetninger

Kurset er gratis, og det serveres lunsj.

For info og påmelding kontakt David Tofthagen.

Sted
Auditoriumet Statens vegvesen Kart
Tid
6. mars 2019
09:00 - 15:00

Kurskontakt
David Tofthagen Distriktsleder