Velkommen til to inspirerende og trafikksikre dager med SKOLEVEG som tema.

Skolevegen er viktig for skolebarna, skolen, foreldrene og andre trafikanter som ferdes langs den. En aktiv skoleveg kan gi barna gode vaner, trafikksikre holdninger og god helse. På denne konferansen vil du høre innlegg fra forskere og ulike fagmiljø sammen med mange gode lokale eksempler.

Thon Hotel Arena i Lillestrøm
Onsdag 5. mars kl. 09.00 til torsdag 6. mars kl. 13.30

Velkommen!

Del dette på:

Facebook Twitter