Invitasjon digitalt nettverksmøte – Valfaget trafikk Vestland For deg som er lærar i ungdomsskulen

Vi ynskjer dykk med dette velkomne til nettverksmøte for valfaget trafikk.

 

Dato: 06.05.2020

Tid: 10:00 - 12:30

Stad: https://zoom.us/j/8285317136

 

Agenda:

Oppfrisking i førstehjelp

Vi går gjennom ny læreplan i valfaget. Kva er nytt?

Råd og tips til oppgåver og prosjektarbeid, både til valfaget trafikk og tverrfagleg arbeid.

Rammeverket for valfaget trafikk; gruppestørrelse, timetal, fråværsgrensa, utskriving av bevis for øvingskøyring, mørke køyringsdemonstrasjon etc.

Ungdom og køyretøy. Kva vel ungdommen i fylke vårt? Tilpassar vi valfaget til disse valfaga?

Trygg Trafikk si heimeside, undervisningsmateriell og filmar som passar inn i undervisninga

Erfaringsutveksling

 

Meld deg på her!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sted
Kart
Tid
6. mai 2020
10:00 - 12:30

Kurskontakt
Knut Olav Røssland Nestås Regionleder Vestland
Tel: