UTSATT – Nettverksmøte valfaget trafikk – Sogndal For deg som er lærar i ungdomsskulen

Nettverksmøtet er utsatt på grunn av den nasjonale smittesituasjonen. Vi kommer tilbake med ny dato.

 

 

Agenda:

Oppfrisking i førstehjelp

Vi går gjennom ny læreplan i valfaget. Kva er nytt?

Råd og tips til oppgåver og prosjektarbeid, både til valfaget trafikk og tverrfagleg arbeid.

Rammeverket for valfaget trafikk; gruppestørrelse, timetal, fråværsgrensa, utskriving av bevis for øvingskøyring, mørke køyringsdemonstrasjon etc.

Ungdom og køyretøy. Kva vel ungdommen i fylke vårt? Tilpassar vi valfaget til disse valfaga?

Trygg Trafikk si heimeside, undervisningsmateriell og filmar som passar inn i undervisninga

Erfaringsutveksling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sted
Kart
Tid
23. september 2020
10:00 - 14:30

Kurskontakt
Audun Heggestad Seniorrådgjevar