AVLYST! Invitasjon til kurs for grunnsskolelærerstudenter 1. – 7. trinn – Hamar AVLKYST! For studenter ved Høgskolen Innlandet

NB! KURSET 04.05 ER AVLYST! Vi kommer tilbake med ny kursinvitasjon og ny dato når vi vet mer om situasjonen ang. corona-viruset og håndtering av dette.

 

Vi ønsker med dette velkommen kurs for grunnskolelærerstudenter.

Dato: 4.5.2020

Tid: 09:00 - 15.00

Sted: Høgskolen Innlandet

Agenda:

  • Nullvisjonen
  • De nye læreplanene - hvordan jobbe med trafikk som tema
  • Lærerens ansvar for elevene
  • Få gode ideer til undervisningsopplegg
  • Trygg Trafikk sine hjemmesider og materiell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sted
Høgskolen Innlandet, Campus Hamar Kart
Tid
4. mai 2020
09:00 - 14:00

Kurskontakt
Marianne Mittet Solbraa Regionleder Innlandet