Invitasjon til nettverksmøte i Agder For ungdomsskolelærere

Sted: Dyreparken hotell

Tid:    09:30 – 14:00

 

Agenda:

Ny veileder til Valgfaget trafikk. Gjennomgang og forslag til bruk.

Erfaringsdeling

Oppdatering på trafikkregler – trafikk kunnskap. Tolking av regler – hva oppleves som vanskelig?

Erfaringsdeling/gjennomgang av konkurransene:

Eksempler på sykkelhjelmkampanjer i ungdomsskolen – eksempler fra kolleger

Produksjon av film som elevene har laget – hvordan ble det gjennomført og hva er erfaringen din.

Andre vellykkede tiltak

Hvilke type konkurranse vil skape entusiasme hos dere lærer og elevene deres i 2019/2020. Hva kan Trygg Trafikk bidra til.

Meld deg på her

 

 

 

 

 

 

 

 

Sted
Dyreparken hotell Kart
Tid
12. september 2019
09:30 - 14:00

Kurskontakt
Paal Ove Sodefjed Distriktsleder Aust-Agder