Invitasjon til trafikkopplæring på sykkel i Akershus Praktisk kurs for lærere på barnetrinnet som skal gjennomføre sykkelopplæring

Læreplanen har konkrete kompetansemål som legger opp til at alle barn skal få en felles, kontinuerlig og god trafikkopplæring.

Trafikkopplæring på sykkel skal tilføre elevene holdninger og vaner som varer livet ut, og øve evnen til å bruke oppmerksomheten, tenke risiko og ta gode og trygge valg. Dette må læres over tid og jobbes med både i kroppsøving og tverrfaglig.

På kurset får du gjennom teori og øvelser praktiske tips og råd om hvordan du kan planlegge og gjennomføre opplæringen.

 Innhold

  • Trafikk i læreplanen
  • Trafikkregler
  • Sikkerhet og risiko
  • Metoder og materiell
  • Foreldresamarbeid
  • Praktiske øvelser på sykkel

Alle kursdeltakere ha med sykkel og hjelm.

Kurset er finansiert av Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) og Finans Norge. Kurset er derfor gratis for alle, og det serveres mat.

Sted: Asker/Bærum-området. Påmeldte deltakere vil få oppdatert informasjon fortløpende når påmeldingsfristen nærmer seg

Tid: 12.september kl. 13:30 – 16:00

Påmeldingsfrist 30.august

Gå til påmeldingsskjema

Påmelding er bindende

Ta gjerne kontakt med Hans Martin Sørensen hvis du har spørsmål eller ønsker ytterligere informasjon om kurset.

Sted
Asker/Bærum Kart
Tid
12. september 2019
13:30 - 16:00

Kurskontakt
Hans Martin Sørensen Distriktsleder Akershus