Konferanse om bruk av paragraf 34

Trygg Trafikk inviterer helsepersonell, kontrollmyndigheter og politikere til konferanse om bruk av paragraf 34.

Dato: 12. mars
Tid: 9.00-15.45
Sted: Quality, Sola Airport hotell, Sola
Arrangør: Fylkestrafikksikkerhetsutvalget i Rogaland FTU og Trygg Trafikk i samarbeid med Politiet, Statens Vegvesen og Fylkesmannen- Fylkeslegen i Rogaland.

Spørsmål konferansen tar opp:

  • Hvem skal ha rett til førerkort og hvordan skal dette vurderes?  Hvor stor er egentlig risikoen og hvem skal få dispensasjon fra loven?  Hva med meldeplikten?
  • Risikofaktorer: Rus- og medikamentbruk, psykiatri, ulike sykdommer, ovenfor risikoungdom med uønska vandel.
  • Hvordan kan legen forebygge vegtrafikkulykker i et tverretatlig samarbeid mot ulike risikogrupper som kan være trafikkfarlige på veien?
  • Går det å si fra seg retten til førerkort for kortere eller lengre perioder, med verdighet- gjennom god veiledning og praktiske tiltak?

Program for konferansen.

Konferansen er godkjent av Legeforeningen som kurs:

  • Allmennmedisin: godkjennes med 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.
  • Psykiatri: godkjennes med 6 timer for spesialistenes etterutdanning.
  • Samfunnsmedisin: godkjennes med 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Del dette på:

Facebook Twitter