Nettverkssamling, Bodø

Nordland fylkeskommune, i samarbeid med Trygg Trafikk inviterer til nettverkssamling for lærere som underviser, eller som skal undervise i valgfag trafikk på ungdomstrinnet.

Dato: 3. – 4. juni 2015.
Sted: Mind-senteret, Bratten aktivitetspark Bodø.
Målgruppe: Lærere som underviser i valgfag trafikk og lærere ved skoler som har planer om å etablere valgfag trafikk kommende høst.
Antall deltakere pr skole: Inntil to lærere fra hver skole.

Program:

3 juni kl. 11.00 – 15.00

  •  Orientering om trafikksikkerhetsarbeidet i Nordland fylke.
  •  Orientering om økonomiske tilskuddsordninger.
  •  Presentasjon av valgfaget trafikk og gyldige modeller for trafikalt grunnkurs som en del av valgfaget.
  •  Erfaringsutveksling og diskusjon.

4.juni kl. 09.00 – 15.00

  •  Skal vi integrere trafikalt grunnkurs i valgfaget eller skal vi gjennomføre dette separat?
  •  Forslag til årsplan og vurderingskriterier.
  •  Undervisningsmateriell.
  •  Lokale krefter som kan bistå inn i faget.
  •  Erfaringsdeling og spørsmål fra deltakere.

 

Ved påmelding er det en valgmulighet om man ønsker å delta begge dager eller en av dagene.

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg dekker følgende kostnader for deltakerne:
Reise og opphold for tilreisende deltakere (billigste reisemåte), overnatting på Skagen hotell, frokost, lunsj og middag. Eventuelle flybilletter bestilles av meg etter nærmere avtale med deltaker.
For skoler i Bodø kommune dekkes felles lunsj og middag.

Vi har et begrenset antall plasser til samlingen (35 deltakere) og praktiserer «først til mølla» – prinsippet.

For spørsmål, ta kontakt med Tore Jeremiassen, Trygg Trafikk.

Mail: jeremiassen@tryggtrafikk.no mobil: 45199515

Frist for påmelding er satt til 27.mars.

De påmeldte vil bli kontaktet pr mail med bekreftelse for mottatt påmelding samt for avklaring av eventuell bestilling av flybilletter

Med hilsen

Tore Jeremiassen, Trygg Trafikk

Del dette på:

Facebook Twitter