Nordnorsk trafikksikkerhetskonferanse 2018 "Trygt fram sammen"

Statens vegvesen i region Nord inviterer deg til Nordnorsk trafikksikkerhetskonferanse i Fylkestingsalen i Tromsø 24. oktober 2018. Konferansen arrangeres annethvert år.

Målgruppe for konferansen er fylkeskommuner og kommuner i Nord-Norge i tillegg til andre samarbeidspartnere innen transportbransjen og organisasjoner forøvrig som arbeider med trafikksikkerhet i regionen.

Konferansen er gratis og det vil bli servert lunsjtallerken til deltakerne.

Vi gjør oppmerksom på at deltakere fra kommunene kan få reisestøtte fra fylkeskommunene:

 • Finnmark:
  • Reisestøtte på inntil kr 5.000,- pr. deltaker fra kommunene
  • Reisestøtten må på forhånd avklares med sekretær i TS-forum Kristian Øvernes, e-post kriove@vegvesen.no, tlf. 900 99 150.
  • Reisestøtten utbetales etterskuddsvis mot dokumentasjon av utgifter

Påmeldingsfristen: 10. oktober 2018

Ta kontakt med distriktsleder i Finnmark, Knut Larsen for påmelding, eller last ned påmeldingsskjema fra nettsiden: https://www.tryggtrafikk.no/regionkontor/finnmark/

Program:

Møteleder - Thomas Rolland, Statens Vegvesen Region Nord

 • 9.30: Registrering/kaffe
 • 10.00: Åpning/velkommen - Tomas Rolland, Statens vegvesen Region nord
 • 10.15: Ansvar og organisering av TS-arbeidet etter 2020 - Torbjørn Naimak, regionvegsjef, Statens vegvesen Region nord
 • 10.45: Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021 - Trond Harborg, Statens vegvesen Region nord
 • 11.45: Hva kan vi lære av dødsulykkene?  - Roar Olsen, Statens vegvesen Region nord
 • 11.35: Lunsj
 • 12.20: Kulturinnslag
 • 12.30: Systematisk trafikksikkerhet i virksomheter - Tor-Olav Nævestad, TØI
 • 13.00: Færre unge og flere eldre i ulykker - Live Pasnin, UP
 • 13.30: Trafikksikker kommune - Harald Heieraas, Trygg Trafikk
 • 14.00: Pause
 • 14.15 Åpen post
 • 14.25: TS-arbeid i Finnmark fotballkrets - Aleksander Johansen, Thomas Båtnes Braaten og Paul Erling Andersen, Finnmark fotballkrets
 • 14.55: Sikkerhet i anleggsfasen – er den god nok? - Arild Nærum, Statens vegvesen Region sør
 • 15.25: Pause
 • 15.40: Sikt i kryss og avkjørsler - Tor Ivar Johnsen, Statens vegvesen Region nord
 • 16.00: Enkle TS-tiltak som virker – eksempel Målselv - Målselv kommune
 • 16.20: Snarveier - Gjermund Abrahamsen Wik, Alta kommune
 • 16.40: Oppsummering av dagen - Tomas Rolland og Torbjørn Naimak
 • 17.00: Slutt

Vi ønsker dere vel møtt til konferansen!

Sted
Fylkestingsalen i Tromsø Kart
Tid
24. oktober 2018
09:30 - 17:00

Kurskontakt
Knut Larsen Distriktsleder Finnmark