Reflekstelling

Trygg Trafikk inviterer alle barneskolene i Rogaland til å delta i en konkurranse om å telle refleks.

I løpet av konkurranseperioden oktober til febuar telles antall elever i klassen som bruker relfleks. Tellingene skjer på fem tilfeldige dager. Målet er å få alle elevene bruker refleks hver dag. Resultatene noteres ned på et skjema (pdf) og sendes inn til Hess@tryggtrafikk.no.

Refleksaktiviteter

Vi ønsker også at klassene gjennomfører andre refleksaktiviteter. De som gjennomfører minst to refleksaktiviteter, i tillegg til tellingene, er med i trekning av ekstrapermie. Forslag til refleksaktiviteter (pdf).

Premiering

Klassene som deltar blir med i trekning om pengepremier til klassekassen.

  • Premie på kr. 1000,- til klassekassen, vil bli trukket ut til fem klasser i nordfylket og til fem klasser i sørfylket i Rogaland.
  • Premie kr. 3000,- får en klasse som har gjennomført minst to refleksaktiviteter i tillegg til reflekstellingene.

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland bidrar med støtte til premiene.

Del dette på:

Facebook Twitter