Seminar om sikring av barn i bil

Fylkestrafikktryggingsutvalet, Statens vegvesen, Politiet og Trygg Trafikk inviterer til gratis konferanse om sikring av barn i bil.

Dato: 9. september
Tid: 9.30 – 16.00
Stad: Rica Sunnfjord Hotel
Pris: Gratis, støtta av Fylkestrafikktryggingsutvalet

Vi inviterer spesielt kontrollpersonell, helsepersonell, transportørar, barnehagar, kommunar, aktuelle frivillige organisasjonar mm.

Påmeldingsfrist

Påmelding må sendast innan 26. august på e-post til distriktsleiar i Sogn og Fjordane, Audun Heggestad: heggestad@tryggtrafikk.no

 Tema for konferansen

  • Kva skadar pådreg barn seg i trafikken
  • Kva reglar gjeld for sikring av barn
  • Kva kan vi gjere for at vaksne skal sikre barna på rett måte i bil

 

Del dette på:

Facebook Twitter