Snart grunnskolelærer – Trafikk, fra A-Å

På kurs med Trygg Trafikk får studentene en grundig innføring i hvordan de på en enkel og morsom måte kan drive med trafikksikkerhet på skolen.

Vi arrangerer kurs for grunnskolelærestudenter over hele landet gjennom året. Kursene arrangeres som heldagskurs eller halvdagskurs. Uavhengig av varigheten, har vi en innledende del hvor vi forteller om hvem vi er, hvilke kompetansemål det er for trafikk i skolen og hva slags ansvar en lærer i grunnskolen har. Denne bolken tar tre timer.

På heldagskursene, vil vi etter lunsj fortsette med praktiske oppgaver rettet direkte inn mot lærernes hverdag. Kursdeltagerne får selv være med på å legge opp undervisningsøkter og presentere disse for hverandre.

For påmelding, ta kontakt med distriktsleder i Trøndelag.

Sted
Trondheim Kart
Tid
25. oktober 2018
09:00 - 14:00

Kurskontakt
Frode Skjervø Distriktsleder Trøndelag