Spillerom, sikkerhet og folkehelse

I samarbeid med Trygg Trafikk ønsker Rogaland fylkeskommune velkommen til konferansen Spillerom, Sikkerhet og Folkehelse i Stavanger 14. Mai.

Økt befolkning, urbanisering og trafikktetthet, gjør at det blir stadig viktigere å sikre at barn og unge har trygge leke- og møteplasser som gjør det mulig å være aktive brukere av nærmiljøet, og å kunne bevege seg fritt.
Hvordan planlegge for helsefremmende omgivelser og trygge nærmiljø? Dette temaet vil bli belyst med spennende innlegg fra en rekke solide foredragsholdere fra Vegdirektoratet, Sintef, TØI, Statens vegvesen, Norconsult og Bylivsenteret.

Arrangementet retter seg i hovedsak mot planleggere, innen tettsted- og byutvikling, og for de som arbeider innen folkehelse og opplæring - skole. Videre håper vi kunnskapen kan være nyttig for miljøretta helsevern / HMS.

Meld deg på konferansen her!

Sted
Radisson blu Atlantic Hotel Kart
Tid
14. mai 2019
09:30 - 15:00

Kurskontakt
Ingrid Lea Mæland Distriktsleder i Trygg Trafikk

Program for dagen

09.00 - 09.30
Registering
09.30 - 09.40
Velkommen

Inghild Vanglo leder av politisk gruppe for folkehelse

09.40 - 10.15
Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet - Barnas transportplan

Guro Ranes, direktør for trafikksikkerhet i Vegdirektoratet

10.15 - 10.45
Ulykker på skoleveg

Alena Høye, forskningsleder TØI

10.45 - 11.00
Pause
11.00 - 11.30
Barn og aktiv mobilitet, om barns forutsetninger

Isabelle Roche Cerasi, Research Scientist, SINTEF

11.30 - 12.30
Lunsj
12.30 - 13.00
Temaanalyse av ulykker i gangfelt

Svein Ringen, Seksjonssjef ved Trafikksikkerhetsseksjonen SVV

13.00 - 13.45
Skolen som motor for helsefremmende stedsutvikling

Siv Stavem, Planlegger i Norconsult

13.45 - 15.00
Hvordan planlegge for aktive og trygge lokalsamfunn?

Øystein Bull, BYLIVsentret i Norske arkitekters landsforbund