Satser på sykkelopplæring i Oppland

Vi ønsker at alle elever i grunnskolen skal få trafikkopplæring og at kvaliteten skal være god. Derfor tilbyr vi gratis opplæringsmateriell for sykkel til 4. trinn og 7. trinn i Oppland.

Vi tilbyr:

  • Sykkel hefte 1 og sykkelhefte 2
  • Lærerveiledning nedlastbar på nett
  • Sykkelprøve 1 og Sykkelprøve 2
  • Heftet Trafikkregler for fotgjengere og syklister
  • Hjelmbrosjyren til trinnleder

I tillegg har vi filmer på Youtube som viser sykkelprøven i praksis.

Bestillingsfrist

Bestilling må sendes snarest, senest onsdag 9. april. Skoler som bestiller etter denne datoen må selv betale for materiellet.

Bestillingsskjema for sykkelmateriell.

Sykkelkontrollkort og oblat

Vi håper at den praktiske delen av opplæringen inneholder kontroll av syklene, og for dette formålet har vi nå laget en egen oblat som vi har erfart motiverer elvene til å holde sykkelen sin i orden. Vi stiller Sykkelkontrollkort og oblater til rådighet for lokal politimyndighet, men den avtalen om bistand må gjøres lokalt.

Del dette på:

Facebook Twitter