Trafikk på ungdomsskolen Nettverksmøte

Nettverkssamlingene skaper en arena der lærerne får faglig påfyll og inspirasjon og hvor de bygger sitt eget nettverk av lærere de kan henvende seg til ved behov.

På samlingene informeres lærerne om relevante deler av Trygg Trafikks nettsider, årsplan for faget, lærebok og veiledning til denne. I tillegg bruker vi en økt på å jobbe med 5E-modellen som er svært godt egnet inn i valgfaget trafikk.

Det settes også av godt med tid til at lærerne skal få utveksle erfaringer og ta opp ting de lurer på. Noen ganger inviteres samarbeidspartnere som gir deltagerne en innføring i eksempelvis førstehjelp, redningsarbeidet eller andre relevante temaer.

 

For påmelding, ta kontakt med distriktsleder i Aust-Agder!

Sted
Kart
Tid
9. oktober 2018
09:00 - 14:00

Kurskontakt
Paal Ove Sodefjed Distriktsleder Aust-Agder