Trafikkofrenes dag

Her er program for Trafikkofrenes dag i Rogaland, torsdag 9. januar 2014.

Stavanger

Kl. 15.00 – 17.00: Lysmarkering/korsmarkering, Fylkesvei 44 på Hillevåg (Haugåsveien- Sandvikveien). Det blir tent én fakkelboks for hver skadet trafikant i Rogaland-trafikken i 2013 og satt opp ett kors for hver trafikant som ble drept i Rogaland 2013.

Kl. 13.00 – 19.00: Stand ved Domkirken i Stavanger, med bilvrak og utdeling av informasjon.

Kl. 18.15 – 18.50: Fakkeltog til minne om trafikkofrene i 2013 og tidligere. Fakler blir utdelt før start. Møtested: Stavanger brannstasjon, Lagårdsvn. 32, kl. 18.15, (på baksiden av bygget). Fakkeltoget starter kl. 18.30 og går til Stavanger Domkirke. Forslag til parkering: Jernbanelokket.

Kl. 19.00 – 20.00: Minnegudstjeneste i Stavanger Domkirke. Alle som ønsker å delta er velkommen.  Kirken inviterer spesielt pårørende etter trafikkulykker og trafikkskadde,  familie og venner. Dette er en verdig og fin minnestund som avslutning på et  for mange, tragisk år. Men det er også en fin og tankevekkende start på det  nye året for oss alle.

Haugesund

Kl. 15.00 – 17.00: Lysmarkering/korsmarkering langs Karmsundsgt., med en fakkelboks for hver skadet og et kors for hver drept i 2013.

Kl. 18.15 – 18.50: Fakkeltog til minne om trafikkofrene i distriktet/fylket, i 2013 og tidligere. Fakler blir utdelt før start. Møtested: Rådhusplassen, fra kl. 18.15, fakkeltoget starter kl. 18. 30 og går til Vår Frelsers Kirke.

Kl. 19.00 – 20.00: Minnegudstjeneste i Vår Frelsers Kirke. Alle som ønsker å delta er velkommen.

Egersund

Kl. 15.00 – 17.00: Lysmarkering i Egersund sentrum, med fakkelbokser for de som ble skadet og kors for de som ble drept i Rogaland i 2013.

Bryne

Kl. 15.00 – 17.00: Lysmarkering i Bryne, Arne Garborgsveg, med fakkelbokser for de som ble skadet og kors for de som ble drept i Rogaland i 2013.

Arrangører:

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU), Statens vegvesen, Politiet, Trygg Trafikk, NAF, Den Norske Kirke, Brannvesenet og en rekke frivillige organisasjoner.

Del dette på:

Facebook Twitter