Trafikkopplæring på sykkel – Hedmark Kurs for grunnskolelærere

Kurset er for lærere på barnetrinn. Deltagerne får større kunnskap og forståelse for sykkelopplæring og konkrete tips til hvordan skolene best kan jobbe med trafikksikkerhet på sykkel.

Kursene tilbys både som teoretisk og/eller praktisk kurs. Teoridelen dreier seg mest om hva trafikkopplæring på sykkel er og hva den bør bestå av, samt risikoforståelse. Den praktiske delen er sykling i reelt trafikkmiljø, der lærerne må vurdere risiko for elever og metoder for opplæring.

Kursene knyttes tett opp til kompetansemålene i faget kroppsøving, som sier følgende når det gjelder trafikk- og sykkelopplæring:

  • Etter 4.trinn: Eleven skal kunne følgje trafikkreglar for fotgjengarar og syklistar
  • Etter 7.trinn: Eleven skal kunne praktisere trygg bruk av sykkel som framkomstmiddel

Tid og sted

Våren 2019 holder vi kurs flere steder i Hedmark.

Under kan du se hvor kursene finner sted:

  • 19. mars kl. 10.00 - 15.00 Kongsvinger (Vinger hotell)
  • 20. mars kl. 09.00 - 14.00 Våler (Sentralgården)
  • 21. mars kl. 10.00 - 15.00 Trysil (Trysil bibliotek)
  • 26. mars kl. 09.00 - 15.00 Tynset (Tynset barneskole)
  • 28. mars kl. 09.00 - 15.00 Hamar (Fylkeshuset)

For info og påmelding kontakt Marianne Mittet Solbraa.

Sted
Hedmark fylke Kart
Tid
28. mars 2019
00:00 - 23:59

Kurskontakt
Marianne Mittet Solbraa Distriktsleder