Trafikkopplæring på sykkel – Oslo Kurs for grunnskolelærere

Kurset er for lærere på barnetrinn. Deltagerne får større kunnskap og forståelse for sykkelopplæring og konkrete tips til hvordan skolene best kan jobbe med trafikksikkerhet på sykkel.

Kursene tilbys både som teoretisk og/eller praktisk kurs. Teoridelen dreier seg mest om hva trafikkopplæring på sykkel er og hva den bør bestå av, samt risikoforståelse. Den praktiske delen er sykling i reelt trafikkmiljø, der lærerne må vurdere risiko for elever og metoder for opplæring.

Kursene knyttes tett opp til kompetansemålene i faget kroppsøving, som sier følgende når det gjelder trafikk- og sykkelopplæring:

  • Etter 4.trinn: Eleven skal kunne følgje trafikkreglar for fotgjengarar og syklistar
  • Etter 7.trinn: Eleven skal kunne praktisere trygg bruk av sykkel som framkomstmiddel

Gå til påmeldingsskjema

Tid og sted

09. mai  kl. 09.00 - 14.00

Markaskolen i Sørkedalen, ved Sørkedalen skole
(Buss 41, avgang/retur kl. 14.33)

Kurset er gratis, og det serveres lunsj.

Påmeldingen er bindende.

Sted
Markaskolen, Sørkedalen Kart
Tid
7. mai 2019
09:00 - 14:00

Kurskontakt
Erik Bo Berg Distriktsleder