Trafikkopplæring på sykkel – Sogndal Kurs for grunnskolelærere

Kurset er for lærere på barnetrinn. Deltagerne får større kunnskap og forståelse for sykkelopplæring og konkrete tips til hvordan skolene best kan jobbe med trafikksikkerhet på sykkel.

Kursene tilbys både som teoretisk og/eller praktisk kurs. Teoridelen dreier seg mest om hva trafikkopplæring på sykkel er og hva den bør bestå av, samt risikoforståelse. Den praktiske delen er sykling i reelt trafikkmiljø, der lærerne må vurdere risiko for elever og metoder for opplæring.

Kursene knyttes tett opp til kompetansemålene i faget kroppsøving, som sier følgende når det gjelder trafikk- og sykkelopplæring:

  • Etter 4.trinn: Eleven skal kunne følgje trafikkreglar for fotgjengarar og syklistar
  • Etter 7.trinn: Eleven skal kunne praktisere trygg bruk av sykkel som framkomstmidde

Gå til påmeldingsskjema

Tid og sted

  • 15. mai  kl. 09.00 - 15.00 Vesterland Feriepark, 6854 Kaupanger

Kurset er gratis, og det serveres lunsj.

Påmeldingen er bindende.

For info og påmelding kontakt Audun Heggestad.

Sted
Vesterland feriepark Kart
Tid
15. mai 2019
09:00 - 15:00

Kurskontakt
Audun Heggestad Distriktsleder