Trafikksikkerhetsdag 10. trinn -Innlandet – Avlyst Samling for skolene

Samling - avlyst

Tradisjonen tro inviterer Trygg Trafikk, Innlandets Fylkes Trafikksikkerhetsutvalg og Statens Vegvesen alle skolene i Innlandet til samling på Trafikksikkerhetssenteret på Norsk vegmuseum på Hunderfossen.

Samlingen arrangeres i år for 14. gang.  Elever og lærere opplever dagen som lærerik og spennende. Det garanterer vi at den også blir i 2020!

Tid og sted

Trafikksikkerhetsdagene på Norsk Vegmuseum høsten 2020 er AVLYST.

Nærmere informasjon

Som følge av restriksjoner knyttet til Korona-situasjonen, ser Norsk vegmuseum seg nødt til å avlyse TS-opplæringen i sin tradisjonelle form.

Det har nettopp blitt ferdigstilt nye apparater og lokasjoner, og det viser seg å være umulig å gjennomføre aktivitetene, uten å bryte kravet til sosial distansering –  «én-metersregelen».

Vi beklager at denne erkjennelsen og beslutningen kommer sent.

Imidlertid har vi nedsatt en prosjektgruppe, som vil se på et alternativt undervisningsopplegg for TS, høsten 2020.

Dere vil bli orientert om dette så fort som mulig.

Praktisk informasjon

  • Samlingen er gratis. Trygg Trafikk bestiller busstransport.
  • Pga avstandene i fylket kan skoledagen bli noe lengre enn vanlig for de som må kjøre langt. Opplegget på Vegmuseet varer i 3,5 time. Dersom returen til skolen er senere enn tidspunktet for ordinær skoleskyss, så må skolene selv ordne dette.
  • Forarbeidet sendes ut til lærerne som blir med på TS senteret ca. 3 uker i forkant.
  • Alle må ha med egen matpakke og drikke kan kjøpes på vegmuseet.

Hva må rektor gjøre?

Rektor har ansvar for å informere Trygg Trafikk om hvilke lærere og antall elever som deltar. Skolene tildeles dato for deltagelse etter vedlagte oversikt.

Forarbeid:

Trygg Trafikk vil ta kontakt med lærerne som skal følge elevene. Lærerne må gjennomføre et forarbeid sammen med elevene.

Klikk her for å laste ned oppgaven

Etterarbeid:

Underveismagasinet er digitalt fra og med 2020 og vil forhåpentligvis være klart til uke 37. Vi vil legge ut et forslag til årshjul for skolens arbeid med trafikksikkerhet på denne nettsiden når Underveismagasinet er klart.

Har du spørsmål? Ta kontakt med David Tofthagen.

Sted
Norsk Vegmuseum Hunderfossen Kart
Tid
8. september - 22. november 2020

Kurskontakt
David Tofthagen Seniorrådgiver