Trafikksikkerhetsdag 10. trinn -Oppland Samling for skolene

Velkommen til samling

Tradisjonen tro inviterer Trygg Trafikk, Oppland Fylkes Trafikksikkerhetsutvalg og Statens Vegvesen alle skolene i Oppland til samling på Trafikksikkerhetssenteret på Norsk vegmuseum på Hunderfossen.

Samlingen arrangeres i år for 13. gang.  Elever og lærere opplever dagen som lærerik og spennende. Det garanterer vi at den også blir i 2019!

Tid og sted

Samlingene foregår høsten 2019.

Norsk vegmuseum på Hunderfossen (12 km nord for Lillehammer).

Temaer på samlingen

Trygg Trafikk og Trafikksikkerhetssenteret har ansvaret for innholdet på samlingen.

Det vil være både praktiske øvelser og undervisning, og elevene forventes å delta aktivt.

  • Risikoområder i trafikken: fart, rus, oppmerksomhet og sikring
  • Praktiske øvelser
  • Trafikksikkerhet i fagene: eksempler på tverrfaglig arbeid i skolen.
  • Hva er trafikkompetanse?

Praktisk informasjon

  • Samlingen er gratis. Trygg Trafikk bestiller busstransport.
  • Pga avstandene i fylket kan skoledagen bli noe lengre enn vanlig for de som må kjøre langt. Opplegget på Vegmuseet varer i 3,5 time. Dersom returen til skolen er senere enn tidspunktet for ordinær skoleskyss, så må skolene selv ordne dette.
  • Forarbeidet sendes ut til lærerne som blir med på TS senteret ca. 3 uker i forkant.
  • Alle må ha med egen matpakke og drikke kan kjøpes på vegmuseet.

Hva må rektor gjøre?

Rektor har ansvar for å informere Trygg Trafikk om hvilke lærere og antall elever som deltar. Skolene tildeles dato for deltagelse etter vedlagte oversikt.

Gå til oversikt (blir klar i midten av juni).

Gå til påmeldingsskjema

Påmeldingsfristen er 23.mai.

Forarbeid:

Trygg Trafikk vil ta kontakt med lærerne som skal følge elevene. Lærerne må gjennomføre et forarbeid sammen med elevene.

Klikk her for å laste ned oppgaven

Etterarbeid:

Underveismagasinet sendes til alle skolene i uke 40. Vi vil legge ut et forslag til årshjul for skolens arbeid med trafikksikkerhet på denne nettsiden når Underveismagasinet er klart.

Har du spørsmål? Ta kontakt med David Tofthagen.

Sted
Norsk Vegmuseum Hunderfossen Kart
Tid
9. september - 22. november 2019

Kurskontakt
David Tofthagen Distriktsleder