Trafikksikkerhetskonferanse

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei – med nullvisjonen i sikte!

Årets konferanse tar utgangspunkt i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet 2014-2017 og spør: Hva skal til for at vi når målet om å halvere antall drepte og hardt skadde innen 2023?

Program trafikksikkerhetskonferansen 2014

Konferansen finner sted 12.-13.februar 2014 på Sundvolden hotel, og starter med lunsj fra klokken 11.30 og avslutter med lunsj dagen etter.

Påmeldingsfrist: 10.januar 2014.

Konferansen arrangeres av fylkets trafikksikkerhetsutvalg i Telemark, Vestfold og Buskerud. Egenandelen er 500 kr, og dekker konferansen, overnatting og mat.

Ved spørsmål om påmelding eller avbestilling, vennligst send en e-post til sbs@sundvolden.no

Ved faglige spørsmål, vennligst kontakt Marte Nes på 959 328 12 eller e-post marte.nes@bfk.no

 

Del dette på:

Facebook Twitter