Trafikksikkerhetskonferansen 2018 Sårbare trafikanter

Årets tema er sårbare trafikanter. De mest sårbare i trafikken er de som ikke beskyttes av bilkarosseri, bilbelte, airbager eller rekkverk. Flere mennesker skal sykle og gå, det skal sykles enda mer enn før og barn skal sykle tidligere. Hvordan skal vi samtidig sørge for at dette ikke fører til flere omkomne og hardt skadde?

Sted
Radisson Blu Scandinavia Hotel Kart
Tid
24. - 25. april 2018

Kurskontakt
Gustav Smedal Rådgiver
Tel:

Program 24. - 25. april

DAG 1 - 24. APRIL - VELKOMMEN
11:00 - 12:00
Registrering
11:00 - 12:00
Lunsj
12:00 - 13:10
Velkommen (Jan Johansen, direktør, Trygg Trafikk)
12:00 - 13:10
Ministerens hilsen (Ketil Solvik Olsen, samferdselsminister)
12:00 - 13:10
Hva betyr det at mennesker er sårbare - et historisk og filosofisk perspektiv (Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi, Universitetet i Oslo (UiO))
13:10 - 13:25
Pause
SÅRBARHET I TRAFIKKEN – HVEM OG HVORFOR Menneskekroppen og fysiske lover
13.25 – 14.20
Sårbare trafikanter - hva er problemet? (Bård Morten Johansen, seniorrådgiver, Trygg Trafikk)
13.25 – 14.20
Hvor mye tåler menneskekroppen? (Elin Haarr, ortopedisk kirurg, Stavanger universitetssjukehus og ulykkesanalysegruppen i Region vest (UAG))
13.25 – 14.20
Livet etter ulykken – danske funn (Kristine Dyhr Nielsen, Rådet for Sikker Trafik, Danmark)
14.20 – 14.35
Pause
Når flere skal gå og sykle - hva skjer da?
14.35-15.50
Harde fakta om sykkelulykker (Elisabeth Jeppesen, daglig leder, Traumeregisteret)
14.35-15.50
Harde fakta om fotgjengerulykker (Hanne Beate Sundfør, forsker, Transportøkonomisk institutt (TØI))
14.35-15.50
Hva skjer med ulykkene om vi dobler syklingen? (Krister Spolander, tidligere programsjef ved Statistiska Centralbyrån, Sverige)
14.35-15.50
Hva betyr nullvekstmålet for framtidige skadetall? (Analyse av tall fra Oslo og kommentar til de svenske funnene. Torkel Bjørnskau, forskningsleder, Transportøkonomisk institutt (TØI))
HVORDAN TAR VI DE SÅRBARE TRAFIKANTENE PÅ ALVOR? Vi planlegger
15.55-16.30
Oslo satser på sykkel (Rune Gjøs, direktør for sykkelprosjektet, Oslo kommune)
15.55-16.30
Slik gir vi sykkelen plass på mindre steder (Alfred Bjørlo, ordfører Eid kommune, Sogn og Fjordane)
Slutt for dagen og velkommen til middag!
19.00
Konferansemiddag
DAG 2 - 25. APRIL
God morgen
God morgen (Jon Gunnes, Venstre, Stortingets transport- og kommunikasjonskomité)
HVORDAN TAR VI DE SÅRBARE TRAFIKANTENE PÅ ALVOR? forts. Vi tilrettelegger
09.15 - 10.15
Trygt fram på to hjul: tilrettelegging i et planlegger- og brukerperspektiv (Erik Jørgen Jølsgard, tidligere leder plan- og trafikkseksjonen i Trøndelag, Statens vegvesen (SVV))
09.15 - 10.15
Når ting ikke er som normalt - går det oftere galt: utfordringer ved veiarbeid og midlertidige endringer i infrastrukturen (Anette Krekling, Senioringeniør, Veg- og transportavdelingen, Statens Vegvesen, Region sør)
09.15 - 10.15
Hvorfor vil Bergen kommune ha Hjertesoner? (Øivind Hauge Støle, Seksjonsleder plan og transport, Byrådsavdeling for byutvikling, Bergen kommune og Knut Olav R. Nestås, Distriktsleiar Hordaland, Trygg Trafikk)
10.15-10.30
Pause
Vi støtter
10.30 – 11.45
Sikkerhetsteknologi (Trond Hovland, daglig leder, ITS - Intelligente transportsystemer – Norge)
10.30 – 11.45
Teknologi, trafikksikkerhet og smarte byer (Gil Ayalon, Director EMEA, Mobileye)
10.30 – 11.45
Hvordan løser vi blindsoneproblematikken? (Bernt T. Rosnes, Nordic Sales Manager, Delta Ifo - Integrert Flåteoptimalisering)
11.45-13.00
Lang lunsj- Mat og mingling
Vi påvirker
13.00-14.00
Å lære av egne feil – forsvarets erfaring med risikolæring (Håkon Warø, oberst, Sjef Heimevernsdistrikt nr 12)
13.00-14.00
Sykkelhjelmpåbud – rett strategi? (Måns Svensson, docent i rättssociologi, Universitetet i Lund, Sverige)
13.00-14.00
Elsykkelparadokset – Bedre miljø, men flere skader? (Aslak Fyhri, forsker, Transportøkonomisk institutt (TØI))
14.00-14.15
Pause
Vi avrunder
14.15-15.30
Fleksibel, utslippsfri, smart og sikker Kollektivtrafikk i byområder med flere passasjerer, gående og syklende (Ellen Rogde, markedsdirektør, Ruter#)
14.15-15.15
Bedre sikkerhet for sårbare trafikanter – dette gjør vi (Terje Moe Gustavsen, vegdirektør)
15:15
Vel hjem! Trafikksikkerhets- konferansen 2019 er i Oslo 9. og 10. april. Sett av datoen.

Møteleder

Ole Andre Sivertsen
Ole Andre Sivertsen

Ole Andre Sivertsen er sivilingeniøren som i 1999 ramlet ut på en øde øy med TV3. Etter dette gikk veien til Newton (NRK), og siden har han jobbet i og med media – som vitenskapsformidler, forfatter og redaktør. I dag jobber Ole stort sett med konseptutvikling og innholdsproduksjon, for TV, bok og scene. «Fylla» ble en stor suksess med to sesonger på NRK, salg til utlandet, to bokutgivelser og som foredragskonsept. Siste nytt fra Ole er #mislykka, et konsept som handler om behovet for å tørre å mislykkes for å lykkes. Foredraget #mislykka har som mål å gi publikum en positiv holdning til det å feile. Et arbeidsmiljø hvor det å gjøre feil og mislykkes er akseptert som en del av utviklingsarbeidet, har større mulighet til å oppdage sammenhenger og innovative løsninger man ellers kunne oversett. (Tekst og bilde er lånt fra talerlisten.no)