Trafikksikkerhetskonferansen i Agder 2020 Sammen om et felles ansvar

Trafikksikkerhetskonferansen er et regionalt samlingspunkt for alle som jobber med trafikksikkerhet i Agder.

2020 markerer slutten på mange krevende omorganiseringer – derfor stiller vi spørsmålet: Hvordan kan vi samhandle fremover for å nå visjonen om null drepte og hardt skadde i Agder.

For påmelding klikk inn her: https://agderfk.no/Kalender/CalendarEvent.aspx?Id=79&MId1=7

Program:

Ordstyrere: Marit Bech Olsen og Anette Risvand Fossheim

  • 09:30-09-45: Velkommen: Hva vil vi med konferansen og hvorfor er den viktig?
  • 09:45-10.15: Hvor langt er vi kommet i trafikksikkerhetsarbeidet? Hva er mørketallene og fremtidens utfordringer?
  • 10:15-10:45: Pause
  • 10:45-12:00: Sammen om trafikksikkerhetsarbeidet i Agder -
  • 12:00-13:00: Lunsj
  • 13:00-13:40: Kommunedelplan som et verktøy til bedre trafikksikkerhet
  • 13:40-13:50: Beinstrekk
  • 13.50-14:45: Trafikksikkerhetsprosjekter i Agder
  • 14:45-15:15: Trafikksikkerhet i et folkehelseperspektiv
Vi ønsker dere vel møtt til konferansen!
Sted
scandic sørlandet Kart
Tid
13. februar 2020
09:30 - 15:15

Kurskontakt
Paal Ove Regionleder Agder