Trafikkurs for førskulelærarstudentar

Dette er eitt 6 timer kurs som er obligatorisk for alle studentane på 2. året for førskulelærarutdanninga.
Målet med kurset er å gje ei innføring i trafikk og trafikkopplæring som tema i barnehagane.

Tema som vert tekne opp er:

  • Vaksne som rollemodeller
  • Helse, miljø og sikkerheit
  • Sikring i bil
  • Trafikk i fagområda
  • Trafikken frå barna sin ståstad
  • Beltedyret Tarkus – ei innleiing

Inga påmelding her.

Del dette på:

Facebook Twitter