Trafikkurs lærerstudenter

Trygg Trafikk holder trafikkurs for fremtidige lærere på Høyskolen i Nord-Trøndelag. Kurset er obligatorisk for studentene.

Målet med våre kurs er å gi studentene kunnskap om skolens ansvar for elevenes sikkerhet på skoleveien og i skoletiden. Studentene skal få kunnskap og motivasjon til å gjennomføre god trafikkopplæring i tråd med kompetansemålene i Kunnskapsløftet.

Onsdag 5.februar,  1.klasse grunnskolelærer 1.-7.: Kl.0900-kl.1400 på rom 160 i hovedbygget
Onsdag 12.februar, 1.klasse grunnskolelærer 5.-10.: kl.0900-kl.1400 på rom 223 i hovedbygget

Del dette på:

Facebook Twitter