136 tiltak i ny nasjonal tiltaksplan

Trygg Trafikk har sammen med Statens Vegvesen, Politiet, utdanningsdirektoratet, fylkeskommunene, storbyene og helsedirektoratet utarbeidet den nasjonale tiltaksplanen. Målet er at det i løpet av planperioden ikke skal være mer enn 550 hardt skadde og drepte i trafikken. Det var om lag 750 hardt skadde og drepte i trafikken i 2017. – Dette er en viktig plan for vårt felles arbeid for trafikksikkerhet som alle aktører har bidratt til å få på plass. Til sammen er det 136 tiltak som skal sørge for færre hardt skadde og drepte i trafikken. Trygg Trafikk har deltatt aktivt i arbeidet og det ligger mye innsats bak planen vi leverer til Samferdselsministeren, sier Tori Grytli, fagsjef i Trygg Trafikk. Ambisiøse mål – Planen inneholder ambisiøse mål med mange tiltak som viser at vi i Trygg Trafikk skal fortsette å være en sentral aktør i arbeidet med trafikksikkerhet. Foruten tiltakene viser planen også bredden i de ulike trafikksikkerhetsutfordringene vi står overfor i dag, fortsetter Grytli. Den nye nasjonale tiltaksplanen er det den femte i rekken siden 2002 da Trygg Trafikk var pådriver for å få i gang et slikt samarbeid om en trafikksikkerhetsplan for vei. De 136 tiltakene er fordelt utover 13 innsatsområder. Trafikksikker Kommune et viktig innsatsområde Et av flere innsatsområder i planen er Trafikksikker Kommune som Trygg Trafikk er ansvarlig for. Tiltaket var også en del av den forrige nasjonale tiltaksplanen, men i år heves ambisjonsnivået enda høyere. – Målet er å få samtlige kommunale sektorer til å tenke trafikksikkerhet i sin virksomhet. Kommunene må forstå at trafikksikkerhet handler om mer enn kun fysiske tiltak på vei, men at det å jobbe langsiktig med å endre adferden til trafikanter, det virker, sier Harald Heieraas, seniorrådgiver i Trygg Trafikk. Dobler antall godkjenninger Heieraas er prosjektleder for Trafikksikker Kommune og har reist land og strand rundt for å godkjenne kommuner som har fokus på trafikksikkerhet i sitt planarbeid. – Kommunen er som regel den største arbeidsplassen i de fleste kommuner i Norge, og mange av de kommuneansatte reiser daglig i trafikken i jobbsammenheng. Fram til vi begynte med ordningen om Trafikksikker Kommune hadde ingen av dagens kommuner hatt fokus på trafikksikkerhet i sitt HMS-arbeid. Gjennom Trafikksikker Kommune har vi muligheten til å nå ut til et langt større publikum enn hva vi ville gjort uten dette tiltaket, sier Heieraas. Per i dag er det 68 godkjente kommuner. Et av målene for denne planperioden er en dobling av antall godkjente kommuner. – I løpet av planperioden forventer vi å øke til minst 125 godkjente kommuner. Samtidig arbeider vi nå for å gjøre et tilsvarende arbeid inn mot fylkeskommunene. Vi ser at det er stor interesse fra kommunene og vi har hatt god støtte av så å si samtlige fylkeskommuner i dette arbeidet, avslutter Heieraas.