65 år med trafikksikkerhet

“Tiden trenger Trygg Trafikk” skildrer Trygg Trafikks historie fra 1956 til 2021. Bokens navn stammer fra en stor aksjon som Trygg Trafikk arrangerte i 1964. Da Trygg Trafikk ble stiftet i 1956, fantes det allerede flere organisasjoner som var opptatt av sikkerheten på norske veier. I tillegg hadde departementer, veimyndigheter og politiet ansatte som argumenterte for bedre trafikksikkerhet, og det eksisterte såkalte trafikkråd i flere kommuner. Trafikkulykker var et økende samfunnsproblem, og flere ønsket å påvirke utviklingen. Så hva skulle man med en ny, egen organisasjon for trafikksikkerhet, med oppgaver som mange allerede prøvde å løse?  I denne boken ser vi nærmere på Trygg Trafikks rolle og posisjon. En sentral aktør, men på ingen måte alene. Dette kom klart frem helt fra starten, da nettopp behovet for å styrke samarbeidet og koordinere innsatsen ble sterkt understreket.  I tekst og bilder vises eksempler på hvordan oppgavene har blitt løst og hvilken rolle Trygg Trafikk har spilt. Hovedvekten er lagt på Trygg Trafikks historie, men gjennom tilbakeblikk kan vi også kaste lys over dagens utviklingstrekk. Nullvisjonen – visjonen om at ingen skal dø eller blir hardt skadet i trafikken – innebærer at vi hele tiden må være villige til å ta i bruk nye tiltak. Boken kan kjøpes her!