Arendalsuka 2018: Hvordan de beste i verden skal bli enda bedre

Blant de utallige informasjonsbodene, initiativene, debattene og fremføringene som fant sted under i Arendal, hadde trafikksikkerhet sin tilmålte plass. Tirsdagen var den viktigste dagen for alle som er opptatt av trafikk og trygghet, med både folkemøte ved Pollen og seminar i lokalene til Arendal Kino.

Positiv ulykkesnedgang, nye utfordringer

Med deltagere som Terje Moe Gustavsen, vegdirektør og sjef i Statens vegvesen; Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i samme etat; Trygg Trafikk-direktør Jan Johansen; UP-sjef Runar Karlsen og Gro R. Solberg, fylkesdirektør for samferdsel i Buskerud, var det en svært erfaren og slagkraftig gjeng som gjorde opp status på trafikksikkerhetsfeltet. Vegdirektøren understreket positive samfunnsendringer som en viktig faktor i de stadig lavere ulykkestallene på norske veier: -Det har blitt mindre sosialt akseptabelt med alvorlige ulykker og dødsfall i trafikken. Samfunnet aksepterer det ikke på samme måte som før. Det er et sunnhetstegn, fortalte Gustavsen til publikum. Moe Gustavsen understreket også at «problemgruppene» i trafikken endrer seg i høy takt: – Ungdom viser dramatisk fremgang. Ulykker med barn har sunket betydelig. Nå er det gruppen i alderen 35 – 55 vi sliter mest med.  

– Trafikantene medvirkende årsak til de fleste alvorlige ulykker

Fra scenen trakk Trygg Trafikk-direktør Johansen frem risikoatferd som en gjenganger for å forklare de alvorlige ulykkene, langt viktigere enn forhold ved veien, været eller kjøretøyet. Han minnet om et par harde realiteter: – Fart er en «versting». Ca 40 prosent av ulykkene kan knyttes til høy fart, og det er et tankekors at mer enn 60 prosent kjører over fartsgrensen. I tillegg er kjøring i ruspåvirket tilstand vanligere enn vi liker å tro. Han påpekte at vi faktisk kan halvere antallet dødsulykker hvis alle trafikanter overholder fartsgrensen, ikke kjører ruset og bruker bilbelte, og etterlyste ytterligere tiltak for å bukt med disse problemene.

Samarbeid nøkkelen til fortsatt fremgang

Alle panelledeltakerne var tydelige i budskapet om at vi må fortsette det systematiske og langsiktige samarbeidet på trafikksikkerhetsområdet som har gitt gode resultater i Norge. – Vi begynner å gå tomme for quick fixes, eksempelvis bilbeltebruk som raskt kan gjennomføres for å redusere antallet tragiske utfall i trafikken. For å fortsette fremgangen er samarbeid mellom aktørene særdeles viktig, sa vegdirektøren.   Trygg-Trafikk direktøren omtalte på sin side dette samarbeidet som «suksessformelen» for å komme nærmere nullvisjonen. Han understreket også at vi er avhengig av at høye politiske ambisjoner følges opp med tilsvarende prioritering i de årlige statsbudsjettene. – I fjor ble bevilgningene til trafikksikkerhetstiltak for kjørende, gående og syklende redusert for annet år på rad. Vi er spente på neste års budsjett og håper at dette ikke blir en trend.