Bruk av refleks handler om felles ansvar, samspill og respekt for hverandre

To jenter med reflekser på seg og en bil bak seg i mørket.

Trygg Trafikk er opptatt av at vi alle har et felles ansvar i trafikken

Bilfører skal følge trafikkreglene, tilpasse farten og planlegge for uforutsigbare hendelser. Gående og syklende har et ansvar om å opptre forutsigbart, følge trafikkreglene og sørge for å være synlige, ved bruk av sykkellykt og reflekser. Det handler om samspill og respekt for hverandre i trafikken, for å oppnå trygghet og framkommelighet. Ved å bruke refleks tar en vare på seg selv, og gjør seg selv synlig for andre trafikanter.

Vi har gått fra 15 % til 41 % bruk av refleks på 10 år

Trygg Trafikk er enige med det meste du påpeker Glad Balchen. Likevel er det noe vi vil presisere. Du mener ressursene som brukes på å få opp refleksbruken, ikke står i forhold til effekten arbeidet gir. Det stemmer at målet om at 50 % voksne skal bruke refleks på belyst vei i mørke, enda ikke er nådd. (Nasjonal tiltaksplanen for trafikksikkerhet 2018-2021).  Men økningen er god fra 2009, da målingene viste at 15 % voksne brukte refleks, og i 2019 viste målingene 41 %, så arbeidet har hatt effekt over tid. Og dette til tross for at det brukes svært små ressurser på dette i Trygg Trafikk.

95 mennesker har mistet livet på grunn av mangel på synlighet

Dybdeanalyse av dødsulykkene i trafikken viser at mangel på synlighet var medvirkende årsak i 4% av ulykkene. Det vil si at i perioden fra 2005- 2018 omkom 95 mennesker, der mangel på synlighet var en av grunnene til ulykken. Det er Statens vegvesen som utfører dybdeanalysene, og i 2018 viste analysene at bortimot 10% av dødsulykkene det året skyldtes at fører ikke har sett den gående eller syklende. Når vi vet at stadig flere sykler og går og bruker kollektivt, så er det god grunn til å holde oppe innsatsen rettet mot de myke trafikantene og synlighet.

Synlighet reduserer ulykker og derfor må vi spre budskapet

Trygg Trafikk arbeider for at færre skal skades eller omkomme i trafikken. Vår rolle i det norske trafikksikkerhetsarbeidet er å utføre tiltak basert på forskning. Synlighet i trafikken reduserer ulykker, og derfor må vi spre det budskapet. Vi har et spesifikt ansvar for at refleksbruken blant voksne fotgjengere skal øke, og vi er den eneste aktøren som er forpliktet i den nasjonale tiltaksplanen til å jobbe for målet om økt bruk av refleks. I praksis innebærer det at vi sammen med Ipsos gjennomfører fysiske tellinger over hele landet. Resultatet presenteres i en landsdekkende pressemelding. I tillegg samarbeider vi hvert år med en kjent designer eller kunstner som hjelper oss med å lage en ny designrefleks. De siste årene har vi også laget en digital film som publiseres i sosiale medier i oktober. Du finner den på vår Facebook-side. Sammen med andre aktører arrangerer vi også refleksdagen med ulike tiltak og engasjement over hele landet hver tredje torsdag i oktober. Alt i alt utgjør dette arbeidet en brøkdel av vårt totale arbeid knyttet til trafikksikkerhet på vei. Ønsker du å gå mer detaljer inn i de ulike tiltakene og prosjektene vi jobber med, så anbefaler jeg deg å ta en titt på våre nettsider www.tryggtrafikk.no Vennlig hilsen Ingrid Lea Mæland, regionleder Trygg Trafikk Rogaland[Dette er et tilsvar til det opprinnelige debattinnlegget «Det hjelper ikke at myke trafikanter er synlige hvis bilistene ikke ser oss» skrevet av Jens Glad Balchen i Stavanger Aftenblad.