Ekeberg skole tråkker til med Hjertesone

Byrådene Lan Marie Berg og Inga Marte Thorkildsen møtte en engasjert gjeng i skolegården på Ekeberg skole tirsdag 27. november med slagordet «Vi tråkker til!». Foreldre, lærere og elever var godt utstyrt med plakater, reflekser og t-skjorter tydelig merket med Hjertesonebudskap. – Vi er veldig stolte av Ekeberg skole som en av to pilotskoler for Hjertesoner i Oslo! Dette handler om å gjøre det trygt å sykle og gå til skolen, sa byråd Lan Marie Berg fra talerstolen.

Vi har ingen barn å miste

Skolen ble sammen med Rødtvedt plukket ut blant søkerskolene på grunnlag av realistiske tiltak og tydelig engasjement. Begge skolene ønsker å involvere elever, foreldre og nærmiljø, og for å bidra til en mer trafikksikker skolevei og bevissthet rundt trafikksikkerhet blant barn og voksne. – Vi vet at flere barn skades og blir utsatt for nestenulykker på skoleveien hvert år. Vi har ingen barn å miste. Da er det så gledelig å se at Hjertesoneprosjektet er i gang i Oslo. Vi gratulerer Ekeberg som en av to pilotskoler som nå markerer startskuddet, sier distriktsleder i Trygg Trafikk, Erik Bo Berg.

Tråkket til med god søknad og fikk gjennomslag

Skolene har også gjort et omfattende arbeid med søknaden rundt det å utarbeide kartmateriell, grafisk profil, trafikktellinger og mer. – Det som er veldig bra er at foreldre og elever sammen med skolens ledelse skal prøve å få flere til å la bilen stå og la barna gå. Vi håper dette samarbeidet bringer frem mange gode tiltak som kan brukes på andre skoler også, sa byråd Inga Marthe Torkhildsen. Fremover nå skal Ekeberg skole jobbe mer konkret med gjennomføring. I det ligger det blant annet å etablere morgenvakter som veileder og korrigerer trafikkarbeid og gående skolebuss. Bystyrevedtaket for 2018 vedtok at det skal lages Hjertesoner rundt alle grunnskoler i Oslo der Bymiljøetaten, Utdanningsetaten´s Eiendomsavdeling og Undervisningsbygg har ansvar for gjennomføringen.