Et kollektivt løft i Harstad kommune kan gjøre kommunen trafikksikker

Midt i kaldeste november møtte seniorrådgiver Harald Heieraas i Trygg Trafikk alle de ulike etatene i Harstad kommune til et arbeidsgruppemøte. Dette er et tilbud fra Trygg Trafikk til de enten er eller ønsker å bli godkjent som Trafikksikker Kommune.

Hele lasset må dra sammen for at det skal monne

– Det er essensielt at også de avdelingene som jobber med holdningsskapende arbeid løftes frem. Vi ønsker å bidra til et kollektivt løft i kommunene sånn at alle etater bidrar til trafikksikkerhetsarbeidet. De fysiske tiltakene må og skal alltid være med, men det er når hele lasset drar sammen at det monner i riktig retning, sier Heieraas.

Arbeidsgruppemøtene i regi av Trygg Trafikk tar for seg å støtte barnehagene, skolene og kultursektoren til å utarbeide planer, skriftliggjøre og synliggjøre det gode trafikksikkerhetsarbeidet som de gjøre i dag og som de burde gjøre fremover.

Et arbeidsgruppemøte med smittsomt engasjement

Det var en blid og fornøyd gjeng deltakere som i kraft av møteledelse fra en erfaren Heieraas engasjerte seg tydelig for trafikksikkerhet i kommunen. Det kom mange fornuftige og reflekterte spørsmål som gledet Trygg Trafikk stort. – Jeg brenner for trafikksikkerhet, så det å kunne være drahjelp for alle nivåer i kommunen med dette viktige arbeidet gir meg stor glede, sa Heieraas. Heieraas har 30 års erfaring i trafikksikkerhetsarbeidets tjeneste i Trygg Trafikk der han tidligere var distriktsleder i Nordland, og der han nå er primus motor og utvikler av godkjenningsordningen Trafikksikker Kommune. Trafikksikker Kommune er et tverrsektorielt samarbeid i kommunen hvor alle etater bidrar til et økt fokus på systematisk trafikksikkerhet.