Et paradigmeskifte innen trafikksikkerhet

Utvikling av sikkerhetsløsninger i bilindustrien har tradisjonelt handlet om at menneskene i bilen skal bli minst mulig skadet når kollisjonen inntreffer, eller at bilen selv kan oppdage farer i trafikkbildet. Nå setter Volvo Cars søkelyset på sjåførens egen atferd.

Ledende innen sikkerhetsløsninger

Volvo Cars har vært ledende på utvikling av sikkerhetsløsninger til biler og er også selskapet som oppfant det moderne bilbeltet i 1959. Med lanseringen av sitt nye helelektriske flaggskip, Volvo EX90 til neste år, mener selskapet at vi er inne et paradigmeskifte i sikkerhetsarbeidet.

Forhindre ulykker

I 2016 gjennomførte Volvo en omfattende analyse av et stort antall ulykker, som viste at i veldig mange tilfeller skjer ulykkene så raskt at verken føreren og eller bilen rekker å forhindre dem. Fra den innsikten startet arbeidet med å se på sjåførens atferd i tiden før ulykkesøyeblikket. – Hypotesen var at hvis vi på et tidligere tidspunkt kan avdekke at sjåføren ikke er i tilstrekkelig skikket til å kjøre, så kan bilen gripe inn tidsnok til at ulykken forhindres, forklarer Eva Lahti, Safety Business Architect ved avdelingen for kollisjonsforhindring ved Volvo Safety Center i Göteborg.

Hypotesen var at hvis vi på et tidligere tidspunkt kan avdekke at sjåføren ikke er i tilstrekkelig skikket til å kjøre, så kan bilen gripe inn tidsnok til at ulykken forhindres.

Eva Lahti

Kommer til årets Trafikksikkerhetskonferanse

Til årets Trafikksikkerhetskonferanse onsdag 19.april kommer Eva Lahti for å fortelle mer om arbeidet bak det nye systemet.

Se fullt program for årets konferanse

Flere eksperimenter

De siste 5-6 årene har Volvo Cars team med ingeniører og atferdsforskere jobbet iherdig med å utvikle sikkerhetsteknologi som skal oppdage om sjåføren er for distrahert, trøtt eller beruset til å kjøre bil. Selskapet har gjennomført flere eksperimenter for å forstå hvordan sjåførenes atferd forandres dersom man er trøtt, distrahert eller ruset.
– Slike eksperimenter gir oss nyttig innsikt i hvordan oppførsel bak rattet endres når man er distrahert, trøtt eller ruset. Vi ser eksempelvis at sjåførens øyebevegelser og håndtering av ratt og pedal endres mye, og endringene er stort sett like for alle, uavhengig av kjønn, alder eller andre faktorer, forklarer Lahti.