Fart under lupen – den betyr mer enn vi tror

–  Alle ulykker, men særlig de mest alvorlige, har sammenheng med fart. Fart vil alltid være en viktig risikofaktor for ulykker og skader. Vår siste studie tyder på at sammenhengen mellom fart og antall ulykker eller antall drepte er sterkere enn eldre studier har vist. Vi trodde det var omvendt – at fart var blitt mindre viktig. Men det var det ikke, sier Elvik. Fart har stor betydning for ulykkesrisiko og skadegrad. Elvik kommer for å snakke om fart og effekten av å redusere farten på ulike scenarier. Elvik skal holde innlegget «Fart under lupen» på konferansens del 5 «Safe System Approach – sikker fart og sikre veier».