Fikk Trygg Trafikks gullnål

Den store begivenheten skjedde tirsdag kveld i forbindelse med Trygg Trafikks store trafikksikkerhetskonferanse i Oslo. Da ble Morten Hansen kalt opp på podiet og mottok Trygg Trafikks hedersbevisning Gullnålen. Prisen fikk han for sin iherdige innsats for å fremme sikkerhetsarbeid for motorsyklister i Norge. – Dette var overraskende og svært hyggelig, sa en tydelig rørt og glad Hansen. Morten Hansen er generalsekretær i NMCU og har i en årrekke vært en av landets fremste skikkelser innen MC-miljøet. Arbeidet for bedre sikkerhet har stått øverst NMCUs agenda helt siden organisasjonen ble startet i 1972 og Hansen har bidratt betydelig inn i dette viktige arbeidet. Sårbar gruppe I 2016 mistet 22 personer livet på MC, mens tallet for 2015 var 20. Seniorrådgiver i Trygg Trafikk, Bård Morten Johansen, mener god føreropplæring og fokus på sikkerhet er helt avgjørende for at man skal få ned antall omkomne og hardt skadde motorsyklister. – Motorsykkel er et krevende kjøretøy og stiller store krav til førerens kompetanse og ferdigheter. I tillegg er motorsyklister en sårbar trafikantgruppe fordi man er mer utsatt enn i en bil, sier Bård Morten Johansen, seniorrådgiver i Trygg Trafikk. Tall fra Statens vegvesen viser at selv om motorsykkel utgjør kun 5% av alle kjøretøy, står de for over 20% av dødsulykkene i trafikken. – Holdningsarbeid og opplæring er en viktig del av sikkerhetsarbeidet. NMCU har tidlig ute med å være pådriver for hjelmpåbud og obligatorisk opplæring for motorsyklister. I tillegg har Hansen og hans kolleger vært viktige aktører for å holde liv i sikkerhetsdialogen i MC-miljøet, sier Johansen. NMCU har bidratt til utviklingen av ny føreropplæring i 2005. I 2002 ga organisasjonen ut MC-sikkerhetsboka «Full Kontroll», som blir delt ut gratis til norske motorsyklister. «Full Kontroll» er oversatt til flere språk og blir flittig brukt både nasjonalt og internasjonalt. Tidligere i år ble den også lansert som film.