Fredrikstad er Årets trafikksikkerhetskommune for 2018

Fredrikstad ble sertifisert trafikksikker kommune av Trygg Trafikk i mars, og høster nå enda mer anerkjennelse for en langsiktig satsning på området. Fredrikstad har jobbet systematisk med trafikksikkerhet helt siden 1999, og selve kjernekraften er en levende trafikksikkerhetsplan som til enhver tid evalueres, videreutvikles og fungerer som styringsdokument for kommunen.

1 million kroner til videre satsning

Prisen, som inkluderer en tildeling på én million kroner, ble delt ut av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen utenfor Rådhuset i Fredrikstad. Statsråden fortalte blant annet at Fredrikstad kommunes status som Trafikksikker kommune var et kvalitetsstempel, og selv om det ikke er et kriterium for å vinne prisen, mener han det er en viktig faktor som blir lagt merke til i kåringen av årets trafikksikkerhetskommune. – Et tiltak som i tillegg er verdt å trekke frem er at alle barnehager og skoler har en trafikksikkerhetskontakt i kommunen som de kan kontakte slik at det blir lettere å planlegge trafikksikkerhet inn i undervisningen, fortalte Statens Vegvesens Jørn Claudius, som også var til stede på prisutdelingen.

Høythengende pris som forplikter

– Vi er stolte over denne prisen. Den forplikter, gleder og motiverer til videre arbeid, kommenterte Zuhdija Coralic, prosjektleder for trafikksikker kommune i Fredrikstad. Han forteller at fokuset på nettverksbygging rundt atferdsendrende tiltak har gjort at kommunen har fått med seg barnehager og skoler i satsningen på trafikksikkerhet. Coralic trekker også frem samarbeidet mellom kommunen og Trygg Trafikk som en viktig faktor for hvordan de har klart å skape engasjement rundt trafikksikkerhet. – Fremover blir det også økt fokus på få med seg private barnehager, idrettslag, med flere, fortalte han videre. Paal-Gunnar Mathisen, distriktsleder for Trygg Trafikk i Østfold, er naturlig nok både stolt og glad for anerkjennelsen av det gode trafikksikkerhetssamarbeidet i kommunen og fylket for øvrig: – Det er en stor og veldig gledelig dag når både samferdselsministeren og ordføreren trekker frem viktigheten av arbeidet til Trygg Trafikk i forbindelse med kommunens sterke satsning på trafikksikkerhet.