Gode rollemodeller i barnehagen

Trygg Trafikk har hatt gleden av å holde kurs for barnehageansatte helt siden 1959, sier Marie Louise Simonsen Zangenberg, rådgiver i Trygg Trafikk 

Den gang var det sammen med politiet og lærere. Kurset varte hele 6 dager og ble arrangert 4 ganger i året. Det var fest og moro på kveldene og kursene var godt kjent landet rundt.Ettersomårene har gått har kursene blitt fornyet. Nå tilbyr vidagskurs med en varighet på 6-7 timer eller et digitalt kurs  Zangenberg har lang erfaring med å holde kurs over hele landet.  Ingenting er som å møte kursdeltagere, bli kjent med målgruppen og få med oss hva som rører seg i barnehageverden, sier hun. Det gjør det enklere å legge opp til gode samtaler, refleksjoner og diskusjoner i kursene. Å være fysisk til stede blant folk gjør oss mer tilgjengelige og skaper en nærhet med målgruppen. Fysisk tilstedeværelse er viktig for relasjonsbygging, kompetanseutveksling og nettverksbygging.   — Men med fysiske kurs når vi jo ikke ut til alle de ansatte, sier Zangenberg. Ofte er det bare noen få som har mulighet til å stille fra den enkelte barnehage og det er ofte krevende for barnehagen å avse en eller to personer i en allerede hektisk hverdag. Alle som har vært på kurs vet hvor krevende det kan være å videreformidle kunnskapen man har tilegnet seg videre til sine kollegaer.  Trygg Trafikk har over lengre tid ønsket å digitalisere barnehagekurset vårt, slik at vi kan nå ut til hele barnehager med kunnskap og kompetanse om trafikksikkerhet, forteller Zangenberg. 

Korona fikk fart på digitaliseringen 

Det var ikke før korona kom og banket på døren, at digitaliseringen ble alvor 

I 2020 lanserte vi vårt digitale kurs for barnehageansatte som er en del av kurstilbudet til Trygg Trafikk. Dette er vi veldig stolte av og har tro på kommer til å bli en stor suksess når det blir kjent av alle, i alle fall får vi veldig gode tilbakemeldinger fra de som har gjennomført kurset, forteller Karoline Helen Johnsen, som har brukt mye tid på å informere barnehagene om det digitale kurset Trygg Trafikk har utviklet.

Kurset tilbyr barnehager kompetanseheving og ideer for å styrke arbeidet med årsplanen og rammeplanen i et trafikksikkerhetsperspektiv. Kurset inneholder temaer som det å være en god rollemodell, trafikksikkerhetsarbeid i barnehagen, sikkerhet i bil og offentlig transport, arbeid med rammeplan og årsplan, samt en innføring i barnastrafikklubb.no.

Gjennomføres i eget tempo

Vi ønsker at deltakerne skal sette den kunnskapen de har tilegnet seg gjennom det digitale kurset, ut i praksis. Det er ikke alltid så enkelt. Derfor har vi laget kurset slik at deltakerne i etterkant kan bruke det som ett oppslagsverk i sitt daglige arbeid, forteller Johnsen Hver enkelt barnehage kan gå igjennom kurset i sitt eget tempo, noe som gjør det enklere for alle å gjennomføre kurset. Kurset er bygd opp slik at kursdeltakerne skal igjennom noe innhold individuelt, noe i grupper og noe i plenum. Den som er ansvarlig for gjennomføring, har tilgang til en veiledning som ligger på nettsidene våre, og kan også ta kontakt med oss hvis de trenger hjelp, sier Johnsen Men digitale kurs reduserer samspillet mellom kursholder og deltakerne til et minimum, skyterZangenberg inn For noen er en kursholder, personlig oppmerksomhet og diskusjoner med andre kursdeltakere avgjørende for å tilegne seg kunnskap og informasjon, dette er veldig personavhengig. Selv om vi varmt anbefaler det digitale kurset, vil vi fortsette å arrangere fysiske kurs der vi treffes ansikt til ansikt og gjør oss gode og viktige erfaringer.  Arbeidet med trafikksikkerhet i barnehagen er en viktig del av innsatsen for å nå nullvisjonen og den skal vi i fellesskap klare å nå, avslutter Zangenberg og Johnsen.