Hareide heier på hjertesone

Ingeberg skole i Hamar er en av de første skolene i Innlandet som satser på hjertesone, og 11. august 2021 holdt skolen en liten markering for dette som samferdselsministeren deltok på.  – Dette er 100 prosent i tråd med sånn som vi vil ha det. Med 500 millioner kroner bevilget fra staten til tiltak som dette i hele landet og et Storting som er samlet om det, så må vi konkretisere det, sa statsråd Hareide.  I nåværende kommuneperiode skal det lages en plan for alle skolene i HamarDette er en del av den overordnede strategiplanen, og Ingeberg skole vil bane vei som eksempel for andre skoler i fylket.  

Hjertesone – viktigheten av å tenke helhetlig 

Hareide var tydelig på hvor viktig det er for alle som beveger seg rundt skolen å være bevisst egen adferd. I tillegg til god infrastruktur er det viktig å tenke helhetlig.  

– Jeg har selv en 6-åring som begynner på skolen på mandag, og denne høsten har jeg takket ja til å være trafikkvakt ved skolen. Jeg tror at når du påtar deg en slik rolle, så tenker du annerledes når du beveger deg rundt en skole og er mer bevisst når du selv kjører i nærheten av en skole, reflekterte Hareide. 

Tor Harald Tussvik, arealplanlegger i Hamar kommune, støttet ministeren i dette. Tussvik arbeider med planlegging av fysisk infrastruktur, men for ham er dette bare halve jobben med en tryggere skolevei.  – Den andre halvdelen som er essensiell for å lykkes, er det samarbeidet som foregår mellom oss i kommunen, skolen og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU).  I arbeidet med hjertesone på Ingeberg skole har nettopp planleggingsmetodikken og helhetstankegangen fra Trygg Trafikk blitt tydelig for kommunen. Det har gjort det enklere og raskere å gå inn i hjertesonearbeidet.  

Det handler om trafikkoppdragelse og konkrete handlinger 

Med 5 millioner i ekstrabevilgninger fra fylkestinget til hjertesone i Innlandet, er ikke regionleder Marianne Mittet Solbraa i tvil om at det er godt grunnlag for motiverte skoler og foreldre.  – Når kommunen allerede har planer for infrastruktur, kan skolen og FAU gjøre tiltak som handler om adferdsendring og holdninger. Det er viktig å få frem at trafikkopplæring og  trafikkoppdragelse er vel så viktig i dette bildet, sa Solbraa.  

Marianne Mittet Solbraa, regionleder Innlandet og Knut Arild Hareide, samferdselsminister.

  Skolene kan søke trafikksikkerhetsutvalget i fylket om midler til å for eksempel lage refleksvester til dem som er trafikkvakter. Eller t-skjorter til de som danner gåbusser til skolen. Gode forbilder og rollemodeller utgjør et viktig bidrag i å få alle til å tenke på hvordan de ferdes i trafikken.  – Når alt kommer til alt, så betyr det jo ikke så mye at vi kommer fire-fem minutter raskere frem. Det som betyr noe, er at barna våre kommer trygt til og fra skolen. I det ligger det også en oppfordring til foreldreutvalget om å jobbe for at alle foreldre faktisk setter av barna i droppsonen, understreket regionleder i Innlandet.   Hva er en hjertesone? En hjertesone rundt skolen gjør det sikrere for elevene å gå eller sykle. Mindre biltrafikk og tryggere stopp- og hentesoner er bra for alle! Les mer om hjertesone https://www.tryggtrafikk.no/skole/hjertesone/ og hva kommune, skoleledelse og foreldre kan gjøre for å etablere dette: https://www.tryggtrafikk.no/skole/hjertesone/ofte-stilte-sporsmal-om-hjertesone/