Hareide ønsker bedre skadestatistikk 

Offisiell statistikk inneholder kun politirapporterte ulykker 

Trygg Trafikk har vært pådriver for å sikre bedre samordning mellom helse og politi ved å løfte utfordringen ved at trafikksikkerhetsmiljøet sitter på for dårlig skadestatistikk. I dag inneholder den offisielle statistikken for trafikkulykker kun politirapporterte ulykker.