Hvilke trender ser UP og hvilke tiltak må til?

– Jeg er veldig bekymret for den utviklingen vi ser nå. Det er første gang vi har over 11 000 anmeldte saker, og vi har bare ett tidligere tilfelle der vi var over 10 000. Vi ser en markant økning og jeg liker det ikke, sier Smedsrud.

Sjefen i Utrykningspolitiet, Knut Smedsrud, kommer på Trafikksikkerhetskonferansen 2023 og vil dele kunnskap og refleksjoner om tendensene vi ser på veiene i dag. Her er i korte trekk det Smedsrud vil blant annet snakke om:

  • Hvilke trender ser utrykningspolitiet på veiene?
  • Hva er hovedfunnene fra Veikantundersøkelsen 2022 og hva er hovedtrekkene fra Politiets tilstandsanalyse for trafikk 2023?
  • Hva mener UP er sentrale tiltak fremover?

Smedsrud skal holde innlegget «På kontroll med UP» på konferansens del 1.