Hvordan sikrer man barnet sitt i bil når barnet selv kommer seg løs?

I januar viste TV 2 hjelper deg en sak om små barn som selv klarer å løse ut sikkerhetsbeltet på bilstolen sin. Foreldre over hele landet kjenner seg igjen i dette problemet, og Trygg Trafikk mottar en stor mengde henvendelser om temaet fra frustrerte mødre og fedre hvert år. Barn helt ned i 1-års alderen klarer å åpne låsen på sikkerhetsbeltet som skal sikre de mot alvorlig skade ved ulykke. Hvordan får du så små barn til å forstå alvoret og faren ved denne handlingen?

Med hjemmesnekrede løsninger kan ikke produsenten garantere for sikkerheten

Gaffateip over beltelåsen og taggete borrelås på utløserknappen er noen av løsningene bekymrede foreldre tyr til. Men tukler du med bilstolen, vil ikke produsentene lenger stå ansvarlig for at utstyret virker som det skal. Produsenter støtter seg med rette til det regelverket som setter standarden for hva som er godkjent sikringsutstyr for barn i bil. Og det er her utfordringen ligger, i gråsonen mellom foreldres kreative løsninger, regelverket for sikringsutstyr for barn og sjåførens ansvar for sikring av barn i bil.

Det er påbudt å sikre barn i bil

Det er verdt å minne om at det er påbudt å sikre barn i bil. Paragraf 1. b) i Forskrift om bruk av personlig verneutstyr under kjøring med motorvogn sier:

«Der bilbelte er montert, skal barn lavere enn 150 cm bruke godkjent sikringsutstyr som er tilpasset barnet eller slikt utstyr i kombinasjon med ordinært bilbelte.»

I dag godkjennes barnesikringsutstyr i bil etter to regelverk R 44 og R 129. For å finne sikringsutstyr som er «tilpasset barnet» må du velge utstyr i henhold til barnets alder, vekt og høyde. I tillegg må du også kontrollere om utstyret passer til bilen og hvilke seter i bilen det kan monteres i.

Ved en ulykke skal det være mulig å få barnet raskt ut av bilen

Beltelåsen skal være lett nok å åpne slik at alle voksne klarer å låse opp sikkerhetsbeltet. Samtidig skal det være tungt nok til at små barn ikke klarer det. Disse to kriteriene har i mange tilfeller vist seg å være uforenlige med hverandre. I tillegg skal utløserknappen være rød og godt synlig, og dermed blir tildekning et problem. Ved en ulykke skal det være mulig å få barnet ut av bilen raskt. Dette og andre risikofaktorer er tatt hensyn til i kriteriene for produksjon av beltelåser. Når foreldre da «tukler» med bilstolen til barnet, så tukler de også med sikkerheten til barnet.

Nye produkter kan være et alternativ

At barn kommer seg ut av bilbeltene eller sitter dårlig sikret i bil er ikke noe nytt fenomen. Barn vikler seg ut av setebeltet, tar beltet bak ryggen, under armen, trekker hoftebeltet over mage eller åpner utløserknappen og sitter usikret. Flere bilstolprodusentene jobber nå for å utvikle en låsalarm som går av dersom sikkerhetsbeltene utløses. Slik får sjåføren beskjed dersom barnet ikke lengre sitter med sikkerhetsbelte. Løsningen blir da å kjøre til siden, ta ut barnet, sette det inn igjen og feste barnet på nytt. Barn lærer utrolig fort, så vi anbefaler at foreldre gir en tydelig beskjed om at dette er farlig og gjentar prosessen helt til barnet slutter, selv om det kan ta litt tid. Dette er per nå den eneste godkjente løsningen på problemet med barn som åpner sikkerhetsbeltet selv.

Du er ansvarlig for barnets sikkerhet

Det er likevel viktig å huske på at ansvaret for å sikre barn forsvarlig i godkjent sikringsutstyr i bil til syvende og sist ligger på deg som sjåfør og forelder uansett alder på barnet. Uforsvarlige løsninger fører også til uforsvarlig sikring. Det betyr at en bilstol kun skal brukes slik den er godkjent for å brukes. Dekker du til beltelåsen med gaffateip eller borrelås, så bør du vite hvilken økt risiko du utsetter barnet ditt for. Er du villig til å ta den risikoen?

Våre anbefalinger

Vår anbefaling er å slå av airbagen og flytte bilstolen til forsetet dersom dette er mulig. Slik vil du ha bedre kontroll på barnet ditt under kjøring. En beltesamler kan være en god løsning som holder beltet på plass. Videre kan et par tykke votter gjøre det vanskeligere for barnet å komme til låsen med hendene. Du bør fokusere på kjøringen og ikke bli distrahert dersom barnet løser seg ut. Og du må ha en plan for hvordan du kan få kontroll på situasjonen dersom den skulle oppstå. Uansett må du sjekke jevnlig når du kjører med barn i bil: sitter det trygt sikret i setet sitt? Går sikkerhetsbeltet riktig over kroppen? Hvis svaret er nei på et eller begge av spørsmålene er løsningen klar: kjør til siden og fest barnet på nytt.