Invitasjon til fagmøte: Hvordan skal vi forebygge ulykker med ATV og UTV?

I dette fagmøtet onsdag 29. november vil vi presentere det vi vet om ulykkene på ATV og se på hvilken kunnskap ungdommene og deres foresatte har om risiko for ulykker og skader. Vi vil også få vite mer om hvilke holdninger ungdommene har til etterlevelse av regelverket.

En studie fra Nord universitet forsøker å svare på disse problemstillingene. I tillegg diskuterer fagmiljøet muligheten for å innføre en egen førerkortklasse for ATV/UTV for å sikre nødvendig og relevant kompetanse hos førerne. Vi ønsker å samle de som har en rolle i arbeidet med å forebygge ulykker på ATV/UTV til en felles kunnskapsdeling som grunnlag for det videre arbeidet.

Meld deg på fysisk!

Meld deg på digitalt!