Kunnskap skaper trygge trafikanter

Underveis er Trygg Trafikk sitt innholdsrike ungdomsmagasin, og årets utgave kommer for første gang digital form. Innholdet passer godt til tverrfaglig samarbeid i flere fag – spesielt i fag hvor folkehelse står på agendaenHer finner dere engasjerende og interaktive oppgaver, artikler, filmer og konkurranser med premier.   Les mer: Underveis 2020/2021 – Det er viktig å være klar over at i ungdomstiden er det fort gjort å ta dårlige valg. Hvorfor er det for eksempel så fristende for mange å kjøre for fort? Hvorfor er ungdommer spesielt utsatte i trafikken? Ved å forstå mer om egne tanker og reaksjoner, er det lettere å ta de gode avgjørelsene, forklarer Zoey Line Barstad, redaktør for Underveis.  

Lærer ungdom å ta valg basert på fornuft 

Underveis består av fire kapitler som tar utgangspunkt i de fire risikoområdene i trafikken – fart, rus, uoppmerksomhet og manglende eller feil sikring. Ved hjelp av de mange mulighetene teknologien gir, håper Trygg Trafikk at Underveis vil engasjere mer enn før.  Kunnskapen elevene får gjennom Underveis, anvender de i de interaktive oppgavene. Slik vil de få konkret respons på det de har lært.  

– Underveis kan brukes rett inn i undervisningen, både individuelt og som gruppearbeid. For elever som har hjemmeskole deler av tiden, passer dette innholdet godt til digitalt samarbeid. Det at eleven kan delta aktivt i oppgavene og anvende kunnskapen de får med en gang, gjør læringen mer levende og motiverende. Så er det selvsagt opp til læreren hvordan de ønsker å fordype seg i de ulike tverrfaglige temaene, forteller Barstad. 

De interaktive oppgavene og filmene i Underveis gir rom for refleksjon rundt forskjellen på de avgjørelsene som er basert på følelser og de som er basert på fornuft, og hvorfor ungdomshjernen fungerer som den gjør. – Unge trafikanter som mangler erfaring, tar oftere gale valg i trafikken enn de med lang erfaring. Vi ønsker å gi en smakebit på hva som kan være bakgrunnen for de ulike valgene vi tar, spesielt i ungdomstiden, sier Barstad. Ikaros-syndromet eller mellomstadiesyndrometer ett av temaene. Det er fenomenet som inntreffer når man opplever å ha for høy selvtillit sett i forhold til personens faktiske ferdigheter. I trafikken kan det for eksempel oppstå når en ung sjåfør som ganske nylig har fått førerkort og klart seg greit i trafikken en stund, får for høy tro på seg selv og egne ferdigheter og begynner å kjøre over evne.  For å gjøre ulike scenarier mest mulig virkelig, inkluderer Underveis en bremselengdekalkulator og en kollisjonskalkulator. Målet er at ungdom skal forstå både kroppens tåleevne og bilens bremse- og stopplengde i forskjellige hastigheter. I tillegg er det relevant både i matematikk og naturfag. Andre temaer du kan lese mer om i Underveis er konsekvenser av sikringsfeil, viktigheten av å bruke bilbeltet korrekt, økonomiske konsekvenser ved brudd på trafikkregler, hva du må gjøre om du er først på et ulykkessted og grunnleggende førstehjelp. 

Ungdommer er ekstra utsatt for dødsulykker 

Underveis er hovedsakelig laget for ungdommer i alderen 15-16 år, men årets digitale utgave er også relevant for både yngre og eldre. Stoffet kan brukes til å få i gang gode diskusjoner i klasserommet, og hjelpe ungdommer i alle aldre med å ta gode valg. – Dessverre er det unge som har høyest andel dødsulykker i trafikken, og 18% er mellom 16-24 år, de fleste menn. Det er viktig at de forstår hvor ulykkesutsatte de er, forteller Ragnhild Meisfjord, opplæringssjef i Trygg Trafikk.  Underveis tar også opp håndtering av drikkepress, og gir informasjon om lavterskeltilbud for de som sliter, eller kjenner noen som sliter, med alkohol, rus eller andre utfordringer. – Risikoen for trafikkulykker er 900 ganger større hvis sjåfører har promille på over 0,5, og derfor er rus og trafikk et viktig tema i Underveis, sier Meisfjord. 

Hjelp oss å skape framtidens trygge trafikanter 

Å velge og være en ansvarlig eller uansvarlig trafikant, kan i verste fall bety forskjellen mellom liv og død. Lærere er tillitspersoner for ungdom og kan påvirke deres framtidige oppførsel i trafikken. Underveis er et verktøy i lærernes arbeid for bedre trafikksikkerhet blant ungdom – Grundig opplæring om hva som er farlige avgjørelser og konsekvensene av disse, er helt avgjørende for å gjøre neste generasjons trafikanter trygge på veien, avslutter Meisfjord. Underveis er gratis å bruke og er alltid tilgjengelig digitalt  Underveis er finansiert av Finans Norge gjennom disse selskapene: Storebrand, Jernbanepersonalet, CodanProtector, KLP, Frende, LandkredittInsr, Landbruksforsikring og WaterCircles