Kunnskapsministeren vil ha mer sykling i skolen

Skoler som bruker Sykkeldyktig, øker barns trygghet i trafikken

God sykkelopplæring er viktig for en trygg skolevei. Ved å ta i bruk Sykkeldyktig kan skolene gi elevene systematisk trafikkopplæring gjennom teoretiske oppgaver og praktiske øvelser. Ledelsen ved Munkerud skolen var raskt ute med å bruke Sykkeldyktig på hjemmeskole da skolene ble stengt 13. mars. Elevene har hatt sykkelopplæring med omvendt undervisning i hjemme-perioden, og de har hatt praktisk sykkelopplæring i små grupper.

– Det å bruke sykkeldyktig er en god måte å gi elever systematisk trafikkopplæring på. Det er en god kombinasjon av at elevene kan jobbe selvstendig og få oppfølging på skolen. Det blir lettere for læreren å ta tak i det utgangspunktet som elevene har, og bygge videre på det, sa kunnskapsminister Guri Melby.

Uteskole med praktisk sykkelopplæring

Elevene ved Munkerud skole har kommet tilbake til en annerledes skolehverdag, og med begrenset plass inne, har mye av undervisningen blitt flyttet utendørs. Læringsplattformen Sykkeldyktig er spesielt egnet nå som skolene ikke har mulighet til å ha alle elevene inne i klasserommene.

– Vi vet at mange skoler har praktiske utfordringer med å ivareta smittevernhensyn og samtidig gi god undervisning til elevene, blant annet fordi ikke alle kan være inne i samtidig. Da er uteskole en løsning, og Sykkeldyktig er ett av flere verktøy som lærere enkelt kan ta i bruk i ute-undervisning, forteller Ragnhild Meisfjord, opplæringssjef i Trygg Trafikk.

Flere skoler bør legge til rette for mer sykling

Norge er best i verden på trafikksikkerhet med færrest drepte av alle land i Europa. Det er mange årsaker til dette, men en del av bildet er at det er mange gode lærere som jobber aktivt med trafikksikkerhet i nærmiljøet slik de gjør på Munkerud skole.

– For å opprettholde den gode utviklingen er det viktig å fortsette med trafikkopplæring slik at alle elever får de kunnskaper og ferdigheter de trenger. Sykkeldyktig er verdens første digitale læreverk om sykkelopplæring. Det gir skolen mulighet til å arbeide systematisk med trafikkopplæring over tre år fra 4. til 7. trinn. År 1 er ferdig. Vi skal nå lage år 2 og 3, forteller Meisfjord.

Også kunnskapsministeren var tydelig på at sykkelopplæring i skolen er viktig.

– Alle skoler bør legge bedre til rette for at elevene kan sykle til og fra skolen og i skoletiden. Det å få en god sykkelopplæring er viktig for at alle elever skal bli trygge på sykkel og at flere skal bli trygge og gode trafikanter, sa kunnskapsminister Guri Melby.

Også voksne bør friske opp trafikkunnskapen

Sykkeldyktig ble lansert 4. februar i år, og hittil har over 200 kommuner tatt i bruk læringsverktøyet og mer enn 1500 digitale klasserom er etablert. Kunnskapsministeren var svært positiv til den nye læringsplattformen og fikk selv testet kunnskap og ferdigheter på sykkel, da hun på mandag besøkte Munkerud skole.

– Trafikkregler bør alle øve mer på, både voksne og barn. Det er viktig å følge med når det skjer endringer også er det viktig å friske opp, for det hender at man glemmer. Selv trenger jeg definitivt å øve mer, sa kunnskapsministeren.

Fakta Sykkeldyktig:

  • Verdens første digitale læreverk om trafikkopplæring på sykkel
  • Sykkeldyktig tilbyr en læringsplattform for elever på 4.–7. trinn
  • Elevene får god trafikkopplæring i tråd med læreplanen i kroppsøving
  • Verktøyet er lett for både elever og lærere å bruke, viser realistiske trafikksituasjoner og er gratis
  • Verktøyet legger til rette for godt skole-hjem-samarbeid og involverer foreldre gjennom egne foreldresider
  • Sykkeldyktig.no er et samarbeidsprosjekt mellom Trygg Trafikk, Norges Automobil-Forbund, Syklistenes Landsforening og Norges Cyckleforbund.