Landets største trafikksikkerhetskonferanse går av stabelen 14. april 2021

Når konferansen går av stabelen rett over påske, er trolig forslaget til ny Nasjonal transportplan for perioden 2022-2033 lansert og vil være en rød tråd gjennom programmet. Både regjeringen ved samferdselsminister Hareide, Statens Vegvesen ved vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og fylkene ved Gro Solberg, avdelingsleder Mobilitet og samfunn i Viken fylkeskommune invitert til å delta. Aktørene vil utfordres på hvordan de ambisiøse målene skal nås, hvilke utfordringer som er de største og hvilke tiltak som bør settes i verk for å halvere ulykkestallene. Det vil også bli innlegg om ulike faglige tema som fart, uoppmerksomhet og rus. Det er fire hovedsesjoner for årets konferanse:

  1. Trafikksikkerhet i NTP 2022-2033
  2. Målet krever tøffe tiltak – har vi verktøyene og viljen?
  3. Ny teknologi – til glede eller besvær?
  4. Mørketall og nye mål – om underrapportering av skadde i trafikken

For femte år på rad, er Norge kåret som beste land på trafikksikkerhet. Likevel er målene klare, vi skal bli enda bedre og halvere antall hardt skadde og drepte det neste tiåret. – Ja, det er klart at det blir krevende!  I forbindelse med at NTP blir behandlet i vår og at det skal utarbeides en ny Tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei, ønsker Trygg Trafikk å rette oppmerksomheten mot noen tema vi mener er viktige for å nå målene. Dette er tema som i stor grad handler om trafikantenes atferd i trafikken knyttet til rus, fart og oppmerksomhet, forteller fagsjef i Trygg Trafikk Tori Grytli.

Vil gi ny kunnskap og innsikt

Siden konferansen i år blir digital, har fagsjefen tro på at enda flere kan få deltatt på konferansen, og hun tror den vil være interessant for mange. – Konferansen er aktuell for alle som arbeider med trafikksikkerhet eller som er interessert i temaet. Vi tror deltakerne vil få ny kunnskap og sitte igjen med en bedre forståelse for de utfordringene vi står overfor de neste 10 årene. Deltakerne vil få innsikt i hva som skal til for å nå de nasjonale målene og bli inspirert til å bidra i en felles innsats for å nå målet om maksimalt 350 hardt skadde og drepte i trafikken innen 2030, sier Grytli.

Proff gjennomføring

I år blir konferansen som tradisjonelt har gått over to dager på et hotell i Oslo, overført til deltakernes kontorpult eller hjemmekontor. Kvaliteten som konferansen er kjent for, vil være minst like god som tidligere. – Vårt mål er å tilby deltagerne et faglig sterkt og variert program, med gode muligheter for interaktivitet og med en regi som er tilpasset det digitale formatet. NRK-profilen Christian Strand skal lose deltagerne gjennom foredrag, innslag og samtaler med innlederne. Det hele skal strømmes med høy kvalitet og ambisjonene er at konferansen blir som en interaktiv tv-sending, sier prosjektansvarlig Jørn Bremtun.

Kan nå flere digitalt

At konferansen blir digital, gir nye utfordringer, men samtidig nye muligheter, mener Trygg Trafikk. – Det digitale formatet kan selvsagt ikke erstatte fysiske møter når det gjelder deltagernes mulighet for sosial omgang og nettverksbygging, men på det faglige plan er vi sikre på at konferansen blir på høyde med andre fysiske konferanser. Det digitale formatet gir oss stor mulighet til å nå ut til enda flere over hele landet, og vi håper kommuner, fylkeskommuner, etater og virksomheter melder på flere deltagere i år når de slipper reisekostnadene til Oslo, utdyper Bremtun.

Hybrid konferanse i framtida?

Covid-19 har fått mange til å tenke helt nytt, også Trygg Trafikk. Mange kurs som tidligere er blitt gjennomført fysisk, er nå blitt digitale. Og for trafikksikkerhetskonferansen vil de erfaringene epidemien har gitt oss, få betydning også etterpå, tror prosjektlederen. – Vi håper på rekordmange deltagere på årets Trafikksikkerhetskonferanse! I framtiden vil vi nok vurdere å arrangere Trafikksikkerhetskonferansen som en hybridkonferanse med mulighet for både digital og fysisk påmelding. Det tror vi er en konklusjon som mange konferansearrangører vil komme fram til etter at koronaepidemien har lagt seg, avslutter Bremtun. Les mer om konferansen her: Trafikksikkerhetskonferansen