Nord-Aurdal er årets trafikksikkerhetskommune 2019

Statssekretær Tommy Skjervold delte ut prisen til ordfører i Nord-Aurdal kommune, Inger Torun Klosbøle.

– Nord-Aurdal kommune har arbeidet systematisk og helhetlig over flere år med trafikksikkerhet. De har vist et stort engasjement og er selvsagt også godkjent som en del av ordningen trafikksikker kommune, sier David Tofthagen. Det er fylkeskommunene som foreslår kandidater til prisen. En jury bestående av representanter fra Samferdselsdepartementet, Justisdepartementet, Statens vegvesen, Politidirektoratet, Utrykningspolitiet, Helsedirektoratet, Trygg Trafikk og Statens havarikommisjon for transport, kårer vinneren. – Vi setter stor pris på at Oppland fylkeskommune har nominert oss. Det er en annerkjennelse for den jobben vi gjør og det er veldig hyggelig, sier rådmann i Nord-Aurdal kommune, Kristian Sagnes Damstuen.

Inn i planverket

For å få til god trafikksikkerhet lokalt, er det nødvendig å arbeide systematisk og da må det inn i planverket. I Nord-Aurdal kommune har de valgt å ha trafikksikkerhet som en egen kommunedelplan. – Å ha trafikksikkerhet som tema i en egen kommunedelplan gir føringer slik at vi i kommunen må arbeide aktivt med fagområdet, blant annet gjennom krav til høringer og brukermedvirkning. Kommunedelplanen oppdateres hvert fjerde år, og i tillegg har vi et årlig handlingsprogram, sier rådmann Kristian Sagnes Damstuen.

Helt nødvendig med tverrfaglig samarbeid

Nord-Aurdal kommune har arbeidet med holdningsskapende og fysiske tiltak. Kommunen kan i tillegg vise til nedgang i tallet på trafikkskader og personskadeulykker. Noe av det kommunen har gjort for å lykkes, er å få tematikken forankret på flere nivåer, både politisk og administrativt. – Vi har sett at det er viktig å ha en tverrfaglig gruppe som driver arbeidet frem. Det er ikke noe en enkeltperson kan gjøre. I vår kommune er det representanter fra mange ulike avdelinger med i arbeidet, blant annet fra oppvekst, helse, teknisk og folkehelsekoordinator, sier Damstuen.

Tar med seg gode holdninger hjem

Kommunen får 1 million kroner som årets trafikksikkerhetskommune. Formålet med prisen er å hedre kommuner som har utmerket seg, samt inspirere andre til økt innsats. – Å vinne pris er gulroten her, men en viktig gevinst er også at de har skapt et miljø som jobber kontinuerlig med trafikksikkerhet. Det gjelder ikke bare på tjenestereiser, men kommunens ansatte tar bevisstheten om dette tema med seg hjem og deler gode vaner med familie og venner, sier David Tofthagen, distriktsleder i Trygg Trafikk.

Juryens kriterier

Kriteriene som juryen har lagt vekt er følgende:

  • Kommunen skal vise til godt trafikktryggleiksarbeid og gode planar for vidare arbeid.
  • Kommunen skal ha ein trafikktryggleiksplan der mellom anna sikring av skulevegane inngår. Planen må oppdaterast jamleg og vere forankra i den politiske leiinga i kommunen, administrasjon og befolkningsgrupper.
  • Kommunen må kunne dokumentere gjennomførte tiltak.
  • Tiltaka skal vere evaluerte og vise positiv effekt for trafikktryggleiken.